Nie chodź na rynek, wejdź w siebie, we wnętrzu człowieka mieszka prawda.


nie-chodź-na-rynek-wejdź-w-siebie-we-wnętrzu-człowieka-mieszka-prawda
augustyn Śwniechodźnarynekwejdźsiebiewewnętrzuczłowiekamieszkaprawdanie chodźchodź nana rynekwejdź ww siebiewe wnętrzuwnętrzu człowiekaczłowieka mieszkamieszka prawdanie chodź nachodź na rynekwejdź w siebiewe wnętrzu człowiekawnętrzu człowieka mieszkaczłowieka mieszka prawdanie chodź na rynekwe wnętrzu człowieka mieszkawnętrzu człowieka mieszka prawdawe wnętrzu człowieka mieszka prawda

Wejdź w samego siebie, we wnętrzu człowieka mieszka prawda.Nie chodź na ry­nek, wejdź w siebie, we wnętrzu człowieka mie­szka prawda.Szanuj każdego człowieka, bo mieszka w nim Chrystus. Bądź wrażliwy na drugiego człowieka, twojego brata.Kto chce Bogu napisać list, musi go zaadresować do człowieka, w którym on mieszka.Zajrzyj w siebie! W twoim wnętrzu jest źródło, które nigdy nie wyschnie, jeśli potrafisz je odszukać.Zajrzyj w siebie! W twoim wnętrzu jest źródło, które nigdy nie wyschnie, jeśli potrafisz je odszukać