Nie chodzi o to by być szczęśli­wym na twarzy, chodzi o to by mieć to szczęście w duszy.


nie-chodzi-o to by być-szczęśli­wym-na twarzy-chodzi-o to by mieć-to szczęście-w duszy
próbujpatrzećkolorowoniechodzio to by byćszczęśli­wymna twarzyo to by miećto szczęściew duszynie chodzichodzi o to by byćo to by być szczęśli­wymszczęśli­wym na twarzychodzi o to by miećo to by mieć to szczęścieto szczęście w duszynie chodzi o to by byćchodzi o to by być szczęśli­wymo to by być szczęśli­wym na twarzychodzi o to by mieć to szczęścieo to by mieć to szczęście w duszynie chodzi o to by być szczęśli­wymchodzi o to by być szczęśli­wym na twarzychodzi o to by mieć to szczęście w duszynie chodzi o to by być szczęśli­wym na twarzy

Chcesz być szczęśli­wym przez chwilę? Zemścij się. Chcesz być szczęśli­wym zaw­sze? Przebacz. -Henri Lacordaire
chcesz-być-szczęśli­wym-przez-chwilę-zemścij-ę-chcesz być-szczęśli­wym-zaw­sze-przebacz
W życiu nie chodzi o czekanie, aż burza minie… Chodzi o to, by nauczyć się tańczyć w deszczu -Vivian Green
w-życiu-nie-chodzi-o-czekanie-aż-burza-minie-chodzi-o-to-by-nauczyć-ę-ńczyć-w-deszczu
Nie chodzi o to, by wygrać. Chodzi o to, by iść po trupach. -Richard Fish
nie-chodzi-o-to-by-wygrać-chodzi-o-to-by-iść-po-trupach
w życiu-nie chodzi-o to-by ę-w nim-gu­bićw-życiu-chodzi-o od­na­lezienie-w so­bie-dro­gi-szczęścia-i miłoś-~pa­weł