Nie chodzi o to by być szczęśli­wym na twarzy, chodzi o to by mieć to szczęście w duszy.


nie-chodzi-o to by być-szczęśli­wym-na twarzy-chodzi-o to by mieć-to szczęście-w duszy
próbujpatrzećkolorowoniechodzio to by byćszczęśli­wymna twarzyo to by miećto szczęściew duszynie chodzichodzi o to by byćo to by być szczęśli­wymszczęśli­wym na twarzychodzi o to by miećo to by mieć to szczęścieto szczęście w duszynie chodzi o to by byćchodzi o to by być szczęśli­wymo to by być szczęśli­wym na twarzychodzi o to by mieć to szczęścieo to by mieć to szczęście w duszynie chodzi o to by być szczęśli­wymchodzi o to by być szczęśli­wym na twarzychodzi o to by mieć to szczęście w duszynie chodzi o to by być szczęśli­wym na twarzy

nies­kończe­nie wiele le­piej nie mieć zasług i być Zba­wionym aniżeli mieć nies­kończe­nie wiele zasług i być potępionym ! oczy­wis­cie nie chodzi oto by się le­nić i obi­jać w służbach Bożych, ale chodzi oto by się nie wy­wyższać z pychy i próżności, że w czym­kolwiek Chcesz być szczęśli­wym przez chwilę? Zemścij się. Chcesz być szczęśli­wym zaw­sze? Przebacz.W życiu nie chodzi o czekanie, aż burza minie… Chodzi o to, by nauczyć się tańczyć w deszczuNie chodzi o to, by wygrać. Chodzi o to, by iść po trupach.Aby być szczęśli­wym z mężczyzną, trze­ba go bar­dzo dob­rze zro­zumieć i trochę kochać. Aby być szczęśli­wym z ko­bietą, trze­ba ją bar­dzo kochać i w ogóle nie próbo­wać zrozumieć.