Nie chodzi o to, aby robić wszystkie rzeczy we właściwy sposób. Chodzi przede wszystkim o to, aby robić właściwe rzeczy


nie-chodzi-o-to-aby-robić-wszystkie-rzeczy-we-właściwy-sposób-chodzi-przede-wszystkim-o-to-aby-robić-właściwe-rzeczy
peter druckerniechodzitoabyrobićwszystkierzeczywewłaściwysposóbchodziprzedewszystkimwłaściwenie chodzichodzi oaby robićrobić wszystkiewszystkie rzeczyrzeczy wewe właściwywłaściwy sposóbchodzi przedeprzede wszystkimwszystkim oaby robićrobić właściwewłaściwe rzeczynie chodzi oaby robić wszystkierobić wszystkie rzeczywszystkie rzeczy werzeczy we właściwywe właściwy sposóbchodzi przede wszystkimprzede wszystkim oaby robić właściwerobić właściwe rzeczyaby robić wszystkie rzeczyrobić wszystkie rzeczy wewszystkie rzeczy we właściwyrzeczy we właściwy sposóbchodzi przede wszystkim oaby robić właściwe rzeczyaby robić wszystkie rzeczy werobić wszystkie rzeczy we właściwywszystkie rzeczy we właściwy sposób

Nie potrafimy robić wielkich rzeczy. Możemy robić rzeczy małe, a to z wielką miłością.Pisząc nie trzeba tak wyczerpywać przedmiotu, aby nic nie pozostało dla czytelnika. Nie chodzi wszako o to, aby ludzie czytali, ale aby myśleli.Nikt nie ma szczęścia u kobiet. Chodzi tylko o to, by nie robić z tego dramatu.Religię możemy przyrównać do przewodnika, który prowadzi ślepego - chodzi bowiem tylko o to, aby ślepy doszedł do celu, a nie o to, aby wszystko widział.Re­ligię możemy przyrównać do prze­wod­ni­ka, który pro­wadzi śle­pego - chodzi bo­wiem tyl­ko o to, aby śle­py doszedł do ce­lu, a nie o to, aby wszys­tko widział.Najdroższą dla człowieka rzeczą jest życie. Dane jest raz człowiekowi i trzeba przeżyć je tak, aby nie płonąć ze wstydu za lata przeżyte bez celu..., aby można było powiedzieć umierając: całe życie, wszystkie siły oddałem rzeczy najpiękniejszej na świecie - walce o wyzwolenie ludzkości.