Nie chodzi o to, by rozum


nie-chodzi-o-to-by-rozum-zdominował-ciało-i-serce-ale-o-to-by-zjednoczył
michel quoistniechodzitobyrozumzdominowałciałosercealezjednoczyłnie chodzichodzi oby rozumciało ii serceale oby jeje zjednoczyłnie chodzi ociało i serceby je zjednoczył

Prasa unicestwia ludzi, wyniszcza duszę, serce, honor, rozum - o! rozum przede wszystkim.Serce ma swój porządek, rozum ma swój, płynące z zasad i dowodów; serce ma inny.Dobrze, że serce naiwne, a rozum nie.Serce jest starsze i ma pierwszy głos, rozum jest młodszy, ale gdy dojrzeje, ma prawo głos zabierać i radzić.Dobrze, gdy serce jest naiwne, a rozum nie.Serce ma swoje racje, których rozum nie zna.