Nie chodzi o to, by wygrać. Chodzi o to, by iść po trupach.


nie-chodzi-o-to-by-wygrać-chodzi-o-to-by-iść-po-trupach
richard fishniechodzitobywygraćchodziiśćpotrupachnie chodzichodzi oby wygraćchodzi oby iśćiść popo trupachnie chodzi oby iść poiść po trupachby iść po trupach

Nie chodzi o to by być szczęśli­wym na twarzy, chodzi o to by mieć to szczęście w duszy.W życiu nie chodzi o czekanie, aż burza minie… Chodzi o to, by nauczyć się tańczyć w deszczuKiedy ktoś mówi, że nie chodzi o pieniądze, tyl­ko o za­sady, to wiedz, że chodzi o pieniądze.Nie chodzi o to, że nie ufam miłości. Chodzi o to, że ja już nie wiem co to jest miłość.W życiu, nie chodzi o to, żeby czuć się ofiarą, al­bo katem... W życiu chodzi o to, żeby z po­pełnianych błędów wy­ciągać mądre wnioski. A w tym wszys­tkim praw­da - leży zaw­sze gdzieś pośrodku...