Nie chodzi o to, by wygrać. Chodzi o to, by iść po trupach.


nie-chodzi-o-to-by-wygrać-chodzi-o-to-by-iść-po-trupach
richard fishniechodzitobywygraćchodziiśćpotrupachnie chodzichodzi oby wygraćchodzi oby iśćiść popo trupachnie chodzi oby iść poiść po trupachby iść po trupach

Nie chodzi o to by być szczęśli­wym na twarzy, chodzi o to by mieć to szczęście w duszy. -PróbujPatrzećKolorowo
nie-chodzi-o to by być-szczęśli­wym-na twarzy-chodzi-o to by mieć-to szczęście-w duszy
W życiu nie chodzi o czekanie, aż burza minie… Chodzi o to, by nauczyć się tańczyć w deszczu -Vivian Green
w-życiu-nie-chodzi-o-czekanie-aż-burza-minie-chodzi-o-to-by-nauczyć-ę-ńczyć-w-deszczu
w życiu-nie chodzi-o to-by ę-w nim-gu­bićw-życiu-chodzi-o od­na­lezienie-w so­bie-dro­gi-szczęścia-i miłoś-~pa­weł
Kiedy ktoś mówi, że nie chodzi o pieniądze, tyl­ko o za­sady, to wiedz, że chodzi o pieniądze. -Frank McKinney Hubbard
kiedy-ktoś-mówi-że nie chodzi-o pieniądze-tyl­ko-o za­sady-to wiedz-że chodzi-o pieniądze
Nie chodzi o to, że nie ufam miłości. Chodzi o to, że ja już nie wiem co to jest miłość. -Josephine Hart
nie-chodzi-o to-że nie ufam-miłoś-chodzi o to-że ja już-nie wiem-co to jest miłość