Nie ma co naśladować życia, trzeba działać jak ono. Działać przeciwko niemu.


nie-co-naśladować-życia-trzeba-działać-jak-ono-działać-przeciwko-niemu
pablo picassonieconaśladowaćżyciatrzebadziałaćjakonodziałaćprzeciwkoniemunie mama coco naśladowaćnaśladować życiatrzeba działaćdziałać jakjak onodziałać przeciwkoprzeciwko niemunie ma coma co naśladowaćco naśladować życiatrzeba działać jakdziałać jak onodziałać przeciwko niemunie ma co naśladowaćma co naśladować życiatrzeba działać jak ononie ma co naśladować życia

Myśleć jest łatwo, działać trudno - działać zgodnie ze swymi myślami jest rzeczą najtrudniejszą w świecie. -Johann Wolfgang Goethe
myść-jest-łatwo-działać-trudno-działać-zgodnie-ze-swymi-myślami-jest-rzeczą-najtrudniejszą-w-świecie
Trzeba działać jak człowiek myślący, trzeba myśleć jak człowiek czynu. -Henri Bergson
trzeba-działać-jak-człowiek-myślący-trzeba-myść-jak-człowiek-czynu
Sama wiedza nie wystarczy, trzeba ją jeszcze stosować... Chęci nie wystarczą, trzeba działać. -Bruce Lee
sama-wiedza-nie-wystarczy-trzeba-ją-jeszcze-stosować-chę-nie-wystarczą-trzeba-działać
Trzeba działać, aby samego siebie poznać. -Albert Camus
trzeba-działać-aby-samego-siebie-poznać