Nie cze­kaj na miłość. Nie wypatruj. Nie tęsknij. Nie trać na to cza­su. Ją wzdycha­nie nie obchodzi. Wiedz, że Miłość ma i swo­je prawa a przychodzi wtedy gdy się ta­ki kaprys nie w Tobie lecz w niej narodzi.


nie-cze­kaj-na miłość-nie-wypatruj-nie-tęsknij-nie-trać-na to cza­su-ją-wzdycha­nie-nie obchodzi-wiedz-że-miłość- i swo­
maria_annaniecze­kajna miłośćwypatrujtęsknijtraćna to cza­suwzdycha­nienie obchodziwiedzżemiłośćma i swo­jeprawaprzychodziwtedygdy sięta­kikaprysniew tobieleczw niejnarodzinie cze­kajcze­kaj na miłośćnie wypatrujnie tęsknijnie traćtrać na to cza­sują wzdycha­niewzdycha­nie nie obchodziże miłośćmiłość ma i swo­jema i swo­je prawaprzychodzi wtedywtedy gdy sięgdy się ta­kita­ki kapryskaprys nienie w tobiew tobie leczlecz w niejw niej narodzinie cze­kaj na miłośćnie trać na to cza­sują wzdycha­nie nie obchodziże miłość ma i swo­jemiłość ma i swo­je prawaprawa a przychodzia przychodzi wtedyprzychodzi wtedy gdy sięwtedy gdy się ta­kigdy się ta­ki kaprysta­ki kaprys niekaprys nie w tobienie w tobie leczw tobie lecz w niejlecz w niej narodzi

Cza­sem człowiek nie jest ład­ny, lecz in­ni pragną go zaw­sze widzieć... bo, gdy do nich przychodzi, przy­nosi w so­bie miłość...Miłość rodzi się wtedy, gdy bratasz się z cierpieniem, nie tylko umiesz je znosić, lecz go nie unikasz.Po­wiedz mi, że zapomnisz nim wsta­nie świt i nie zro­zumiesz mo­jego imienia gdy ktoś wspomni że go nie ma Po­wiedz, że mi wybaczysz zmar­no­wane chwile i niepewności Po­wiedz, że mogę zasnąć przy Tobie raz ostatni Rozgrzesz bym lek­ka odeszła w niepa­mięci czasów w bezczasy bezkresy beznadzieję i bezból Zważywszy, że prawa żadnej religii nie są z natury rzeczy możliwe do zmienienia, niechaj mądry ustawodawca ich nie obala, lecz obchodzi te, które są szkodliwe.Miłość przychodzi jak burza, gdy brak parasola prze­nika do os­tatniej suchej nit­ki duszy gdy miłość praw­dzi­wa, nic jej nie wysuszy Miłość nie jest po prostu spotkaniem dwojga serc. Miłość może zaistnieć tylko wtedy, gdy się spotkają dwie ludzkie istoty.