Nie czuj się nigdy bezpieczny u boku kobiety którą kochasz, ponieważ natura kobieca kryje w sobie więcej niebezpieczeństw niż ci się wydaje.


nie-czuj-ę-nigdy-bezpieczny-u-boku-kobiety-którą-kochasz-ponieważ-natura-kobieca-kryje-w-sobie-więcej-niebezpieczeństw-ż-ę-wydaje
anonimnieczujsięnigdybezpiecznybokukobietyktórąkochaszponieważnaturakobiecakryjesobiewięcejniebezpieczeństwniżwydajenie czujczuj sięsię nigdynigdy bezpiecznybezpieczny uu bokuboku kobietykobiety którąktórą kochaszponieważ naturanatura kobiecakobieca kryjekryje ww sobiesobie więcejwięcej niebezpieczeństwniebezpieczeństw niżsię wydajenie czuj sięczuj się nigdysię nigdy bezpiecznynigdy bezpieczny ubezpieczny u bokuu boku kobietyboku kobiety którąkobiety którą kochaszponieważ natura kobiecanatura kobieca kryjekobieca kryje wkryje w sobiew sobie więcejsobie więcej niebezpieczeństwwięcej niebezpieczeństw niżniebezpieczeństw niż cici się wydajenie czuj się nigdyczuj się nigdy bezpiecznysię nigdy bezpieczny unigdy bezpieczny u bokubezpieczny u boku kobietyu boku kobiety którąboku kobiety którą kochaszponieważ natura kobieca kryjenatura kobieca kryje wkobieca kryje w sobiekryje w sobie więcejw sobie więcej niebezpieczeństwsobie więcej niebezpieczeństw niżwięcej niebezpieczeństw niż ciniebezpieczeństw niż ci sięniż ci się wydajenie czuj się nigdy bezpiecznyczuj się nigdy bezpieczny usię nigdy bezpieczny u bokunigdy bezpieczny u boku kobietybezpieczny u boku kobiety którąu boku kobiety którą kochaszponieważ natura kobieca kryje wnatura kobieca kryje w sobiekobieca kryje w sobie więcejkryje w sobie więcej niebezpieczeństww sobie więcej niebezpieczeństw niżsobie więcej niebezpieczeństw niż ciwięcej niebezpieczeństw niż ci sięniebezpieczeństw niż ci się wydaje

Kobiety łatwiej przyznają się do błędów niż mężczyźni, dlatego wydaje się, że popełniają ich więcej.Wydaje Ci się, że życie kryje tak wiele cudownych niespodzianek, iż możesz sobie pozwolić na niedbałość.Każda rewolucja, nawet jeśli staje się następnie niesprawiedliwa, kryje w sobie słuszną zasadę, która kieruje jej pierwszymi krokami.W rzeczywistości nie poznajemy niczego, ponieważ prawda kryje się w głębi.Nie ma ani jednej kobiety, która nie wolałaby być potraktowana nieco szorstko niż z przesadnym taktem. Niezaradność mężczyzn ratuje więcej serc niż cnota.Natura jest bardzo doskonała, za którą idąc, jako za dobrym hetmanem, nie obłądzimy się nigdy z dobrej drogi.