Nie da się za­bić uczuć - nie mają ciała.


nie-da ę-za­bić-uczuć- nie mają-ciała
piotr czerwińskinieda sięza­bićuczuć nie mająciałanie da sięda się za­bićza­bić uczuć nie mają ciałanie da się za­bićda się za­bić uczućnie da się za­bić uczuć

Narody nie mają uczuć, tylko interesy.Ty­le uczuć umiera bo roz­kwitnąć nie mają z kim...Pożąda­nie jest cieka­wością ciała, miłość wiedzą uczuć Z cyk­lu po­wieści Kobiety mają nie dający się naśladować talent wyrażania swoich uczuć bez używania żywych słów. Ich wymowność tkwi w łonie, w ruchu, w postawie, w spojrzeniach.Sko­ro dla uczuć jes­teśmy go­towi za­bić... To czy war­to czuć? Słowa są niczym cegły, jed­no pot­ra­fi za­bić al­bo zro­bić ranę na całe życie. Używaj mądrze swo­jego języ­ka by nie ro­bić krzyw­dy in­nym na­wet nieświadomie...