Nie da się dwa razy wejść do tej samej rzeki.


nie-da-ę-dwa-razy-wejść-do-tej-samej-rzeki
heraklit z efezuniedasiędwarazywejśćdotejsamejrzekinie dada sięsię dwadwa razyrazy wejśćwejść dodo tejtej samejsamej rzekinie da sięda się dwasię dwa razydwa razy wejśćrazy wejść dowejść do tejdo tej samejtej samej rzekinie da się dwada się dwa razysię dwa razy wejśćdwa razy wejść dorazy wejść do tejwejść do tej samejdo tej samej rzekinie da się dwa razyda się dwa razy wejśćsię dwa razy wejść dodwa razy wejść do tejrazy wejść do tej samejwejść do tej samej rzeki

Niepo­dob­na wejść dwa ra­zy do tej sa­mej rzeki. -Heraklit z Efezu
niepo­dob­na-wejść-dwa-ra­zy-do tej ­mej-rzeki
Kto się dwa razy potknie na kamieniu, trzeci raz może go nim w łeb. Nie ma żadnej wymówki, kto w jednym dwa razy błądzi. -Andrzej Maksymilian Fredro
kto-ę-dwa-razy-potknie-na-kamieniu-trzeci-raz-może-go-nim-w-łeb-nie-żadnej-wymówki-kto-w-jednym-dwa-razy-błądzi
Niewielu ludzi myśli dwa, trzy razy do roku. Ja zdobyłem sławę, robiąc to raz albo dwa razy na tydzień. -George Bernard Shaw
niewielu-ludzi-myśli-dwa-trzy-razy-do-roku-ja-zdobyłem-sławę-robiąc-to-raz-albo-dwa-razy-na-tydzień
Kropla przebija kamień, upadając nie dwa razy, lecz często; tak człowiek staje się rozumny, czytając nie dwa razy, lecz często. -Giordano Bruno
kropla-przebija-kamień-upadając-nie-dwa-razy-lecz-często-tak-człowiek-staje-ę-rozumny-czytając-nie-dwa-razy-lecz-często
Nic dwa razy się nie zdarza i z tej właśnie to przyczyny zrodziliśmy się bez wprawy i pomrzemy bez rutyny. -Gyalwa Gendun Drubpa
nic-dwa-razy-ę-nie-zdarza-i-z-tej-właśnie-to-przyczyny-zrodziliśmy-ę-bez-wprawy-i-pomrzemy-bez-rutyny
Nic dwa razy się nie zdarza i nie zdarzy. Z tej przyczyny zrodziliśmy się bez wprawy i pomrzemy bez rutyny. -Wisława Szymborska
nic-dwa-razy-ę-nie-zdarza-i-nie-zdarzy-z-tej-przyczyny-zrodziliśmy-ę-bez-wprawy-i-pomrzemy-bez-rutyny