Nie da się stworzyć takiej współczesnej polskiej „kobiety syntetycznej, ja w każdym razie nie umiem. Jesteście różne i chwała Bogu, że jesteście różne.


nie-da-ę-stworzyć-takiej-współczesnej-polskiej-kobiety-syntetycznej-ja-w-każdym-razie-nie-umiem-jesteście-różne-i-chwała-bogu-że-jesteście
janusz głowackiniedasięstworzyćtakiejwspółczesnejpolskiej„kobietysyntetycznejjakażdymrazienieumiemjesteścieróżnechwałabogużejesteścieróżnenie dada sięsię stworzyćstworzyć takiejtakiej współczesnejwspółczesnej polskiejpolskiej „kobiety„kobiety syntetycznejja ww każdymkażdym razierazie nienie umiemjesteście różneróżne ii chwałachwała boguże jesteściejesteście różnenie da sięda się stworzyćsię stworzyć takiejstworzyć takiej współczesnejtakiej współczesnej polskiejwspółczesnej polskiej „kobietypolskiej „kobiety syntetycznejja w każdymw każdym raziekażdym razie nierazie nie umiemjesteście różne iróżne i chwałai chwała boguże jesteście różne

Wy jesteście przyszłością świata! Wy jesteście nadzieją Kościoła! Wy jesteście moją nadzieją!Jesteście interesujący, bo się interesujecie. Jesteście kochani, ponieważ potraficie kochać i ponieważ w sobie samych i w innych ludziach kochacie życie.Dzięki przyjacielowi życie jest mocniejsze, pełniejsze, jest w nim więcej piękna, i nieważne, czy jesteście blisko, czy daleko. Jeśli jesteście blisko, to wspaniale. A jeśli dzieli was odległość, to i tak często o nim myślisz: zastanawiasz się, co porabia, czytasz listy, piszesz - dzielisz się życiem i doświadczeniami, służysz, szanujesz, adorujesz i kochasz.Kimże jesteście, jeśli nie nosicielami nadziei?Jestem tylko wędrowcem, pielgrzymem na ziemskim padole! Czy jesteście czymś więcej?Panowie. . . jesteście oficerami Armii Stanów Zjednoczonych. Oficerowie żadnej innej armii na świecie nie mogą tego o sobie powiedzieć. Zastanówcie się nad tym.