Nie da się zmienić ciemności w światłość, ani apatii w ruch bez udziału emocji.


nie-da-ę-zmienić-ciemnoś-w-światłość-ani-apatii-w-ruch-bez-udziału-emocji
karol jungniedasięzmienićciemnościświatłośćaniapatiiruchbezudziałuemocjinie dada sięsię zmienićzmienić ciemnościciemności ww światłośćani apatiiapatii ww ruchruch bezbez udziałuudziału emocjinie da sięda się zmienićsię zmienić ciemnościzmienić ciemności wciemności w światłośćani apatii wapatii w ruchw ruch bezruch bez udziałubez udziału emocjinie da się zmienićda się zmienić ciemnościsię zmienić ciemności wzmienić ciemności w światłośćani apatii w ruchapatii w ruch bezw ruch bez udziałuruch bez udziału emocjinie da się zmienić ciemnościda się zmienić ciemności wsię zmienić ciemności w światłośćani apatii w ruch bezapatii w ruch bez udziałuw ruch bez udziału emocji

Nie da się zmienić ciem­ności w światłość ani apa­tii w ruch, bez udziału emocji.Szlachetny człowiek nie boi się ani ciemności, ani światła.Jeśli wasza światłość, wie­dza, nauka, mądrość pro­wadzi do uczynków dob­rych, wówczas pochodzi z miłości. Jeśli jest użyta na mnożenie zła, nie jest ani światłością, ani nauką, ani prawdą, ani miłością.Miłość jest jak gorączka: rodzi się i gaśnie bez najmniejszego udziału woli.Wiara jest jak światłość - niezbędna do życia, bez której nadzieja umiera niczym ziemia, która bez słońca nie pot­ra­fi wy­dać plonów.Dekretem nie można zmienić obyczajów, ani odwrócić powodzi.