Nie daj się zwyciężyć złu, lecz sam dobrem zwyciężaj zło.


nie-daj-ę-zwyciężyć-złu-lecz-sam-dobrem-zwyciężaj-zło
paweł Śwniedajsięzwyciężyćzłuleczsamdobremzwyciężajzłonie dajdaj sięsię zwyciężyćzwyciężyć złulecz samsam dobremdobrem zwyciężajzwyciężaj złonie daj siędaj się zwyciężyćsię zwyciężyć złulecz sam dobremsam dobrem zwyciężajdobrem zwyciężaj złonie daj się zwyciężyćdaj się zwyciężyć złulecz sam dobrem zwyciężajsam dobrem zwyciężaj złonie daj się zwyciężyć złulecz sam dobrem zwyciężaj zło

Nie daj się zwy­ciężyć złu, ale zło dob­rem zwyciężaj. -św. Paweł z Tarsu
nie-daj ę-zwy­ężyć-złu-ale-zło-dob­rem-zwyciężaj
Odpowiadaj dobrem na zło, a zniszczysz w podłym człowieku zadowolenie ze zła -Lew Tołstoj
odpowiadaj-dobrem-na-zło-a-zniszczysz-w-podłym-człowieku-zadowolenie-ze-zła
Siłę autorytetu książąt stanowi to, że jakże często nie można zapobiec złu, które czynią, jak tylko przez jeszcze większe zło, grożące ruiną wszystkiego. -Montesquieu
siłę-autorytetu-książąt-stanowi-to-że-jakże-często-nie-można-zapobiec-złu-które-czynią-jak-tylko-przez-jeszcze-większe-zło-grożą
Nie słowami, lecz bronią zwyciężyć możemy. -Homer
nie-słowami-lecz-bronią-zwyciężyć-możemy