Nie dlatego najsmutniejszy jest zgon, że wraz z nim wszystko się kończy, lecz dlatego, że po nim nic się nie zaczyna.


nie-dlatego-najsmutniejszy-jest-zgon-że-wraz-z-nim-wszystko-ę-kończy-lecz-dlatego-że-po-nim-nic-ę-nie-zaczyna
tadeusz kotarbińskiniedlategonajsmutniejszyjestzgonżewraznimwszystkosiękończyleczdlategoponicniezaczynanie dlategodlatego najsmutniejszynajsmutniejszy jestjest zgonże wrazwraz zz nimnim wszystkowszystko sięsię kończylecz dlategoże popo nimnim nicnic sięsię nienie zaczynanie dlatego najsmutniejszydlatego najsmutniejszy jestnajsmutniejszy jest zgonże wraz zwraz z nimz nim wszystkonim wszystko sięwszystko się kończyże po nimpo nim nicnim nic sięnic się niesię nie zaczynanie dlatego najsmutniejszy jestdlatego najsmutniejszy jest zgonże wraz z nimwraz z nim wszystkoz nim wszystko sięnim wszystko się kończyże po nim nicpo nim nic sięnim nic się nienic się nie zaczynanie dlatego najsmutniejszy jest zgonże wraz z nim wszystkowraz z nim wszystko sięz nim wszystko się kończyże po nim nic siępo nim nic się nienim nic się nie zaczyna

Czas może być nazwany Odległość między życiem a śmiercią jest nieokreślona. Dlatego nikt nie wie gdzie kończy się jedno a zaczyna drugie.Wierzy się w coś nie dlatego, że jest to racjonalne, lecz dlatego, że często powtarzane.Bóg prosi o naszą miłość nie dlatego, że jej potrzebuje, lecz dlatego, że dla nas jest ona niezbędna.Nic nigdy się nie kończy, wszystko się na nowo zaczyna; koniec i początek, oto kochankowie wieczni.Zło nie dlatego jest potworne, że nie używa prawdy, lecz dlatego, że nadużywa kłamstwa.