Nie do­wie­rzaj mężczyźnie, który mil­czy, i psu, który nie szczeka.


nie-do­wie­rzaj-mężczyźnie-który-mil­czy-i psu-który-nie szczeka
s » josé saramago » historia oblężenia lizbonyniedo­wie­rzajmężczyźniektórymil­czyi psunie szczekanie do­wie­rzajdo­wie­rzaj mężczyźniektóry mil­czyktóry nie szczekanie do­wie­rzaj mężczyźnie

Człowiek, który nic nie wie, posiada odwagę; ten, który dużo wie - strach. -Alberto Moravia
człowiek-który-nic-nie-wie-posiada-odwagę-ten-który-żo-wie-strach
jes­tem-człowiekiem-który- w so­bie-za­sady-który-wie­rzy-w to w co  wie­rzyć-~pa­weł-rychlica 
Człowiek mądry to nie ten, który wie, tyl­ko który rozumie. -Andrzej Majewski
człowiek-mądry-to nie ten-który-wie-tyl­ko-który-rozumie