Nie dość, że nie ma Bo­ga, to jeszcze spróbuj zna­leźć hyd­rauli­ka w weekend! 


nie-dość-że nie  bo­ga-to jeszcze-spróbuj-zna­źć-hyd­rauli­ka-w weekend 
woody allenniedośćże nie ma bo­gato jeszczespróbujzna­leźćhyd­rauli­kaw weekend nie dośćto jeszcze spróbujspróbuj zna­leźćzna­leźć hyd­rauli­kato jeszcze spróbuj zna­leźćspróbuj zna­leźć hyd­rauli­kato jeszcze spróbuj zna­leźć hyd­rauli­ka

Cza­sami zdarza się, że ra­dość mu­si zna­leźć ujście w pos­ta­ci łez. -Margit Sandemo
cza­sami-zdarza-ę-że ra­dość-mu­-zna­źć-ujście-w pos­­-łez
Jeżeli święty An­to­ni po­maga zna­leźć za­gubione rzeczy to po­może mi zna­leźć miłość?  -opuszczona
jeżeli-święty-an­to­-po­maga-zna­źć-za­gubione-rzeczy-to po­może-mi zna­źć-miłość 
Każde życie jest śmieszne, gdy zna się je dość dobrze. Jeżeli zna się je jeszcze lepiej, jest poważne i straszliwe. -Elias Canetti
każde-życie-jest-śmieszne-gdy-zna-ę-dość-dobrze-jeżeli-zna-ę-jeszcze-lepiej-jest-poważne-i-straszliwe