Nie dość kobietę wziąć - trzeba by jej także dać - i trzeba, żeby to czuła. Trzeba żeby się czuła nie tylko własnością, ale i właścicielką. Dusza za duszę.


nie-dość-kobietę-wziąć-trzeba-by-jej-także-dać-i-trzeba-żeby-to-czuła-trzeba-żeby-ę-czuła-nie-tylko-własnośą-ale-i
henryk sienkiewiczniedośćkobietęwziąćtrzebabyjejtakżedaćtrzebażebytoczułatrzebasięczułanietylkowłasnościąalewłaścicielkąduszazaduszęnie dośćdość kobietękobietę wziąćwziąćtrzebatrzeba byby jejjej takżetakże daćdaći trzebatrzeba żebyżeby sięsię czułaczuła nienie tylkotylko własnościąale ii właścicielkądusza zaza duszęnie dość kobietędość kobietę wziąćkobietę wziąćtrzeba bytrzeba by jejby jej takżejej także daćtakże daći trzebażeby to czułatrzeba żeby siężeby się czułasię czuła nieczuła nie tylkonie tylko własnościąale i właścicielkądusza za duszę

Trzeba być mądrym, żeby robić pieniądze, Zgoda! Ale najpierw trzeba być wystarczająco głupim, żeby pieniędzy pragnąć.To jest tak, jak powiedział któryś z poetów ze Środkowego Zachodu: Jeśli trzeba, żeby człowiek dotarł do kresu, żeby jego rozum omdlał, żeby Bóg umarł, słowa, ich najbardziej niezdrowe gry, nie mogą wystarczyć.Trzeba sobie otwarcie powiedzieć, że wobec sztuki jesteśmy niczym, jesteśmy tylko narzędziem przeznaczenia, i właśnie dlatego trzeba się temu przeznaczeniu dać wypełnić.Miłość jest piękną bez wątpienia rzeczą i ma w poezji stare jak świat prawa; lecz trzeba, żeby miała twarz człowieczą, żeby tryskała życiem jej postawa.Trzeba mieć dużo czasu żeby być geniuszem bo trzeba ciągle siedzieć i nic nie robić na prawdę nic nie robić.