Nie dość kochać dobrych, ale trzeba kochać i złych, gdyż tylko miłością można z nich złość wyplenić.


nie-dość-kochać-dobrych-ale-trzeba-kochać-i-złych-gdyż-tylko-miłośą-można-z-nich-złość-wyplenić
henryk sienkiewiczniedośćkochaćdobrychaletrzebazłychgdyżtylkomiłościąmożnanichzłośćwyplenićnie dośćdość kochaćkochać dobrychale trzebatrzeba kochaćkochać ii złychgdyż tylkotylko miłościąmiłością możnamożna zz nichnich złośćzłość wyplenićnie dość kochaćdość kochać dobrychale trzeba kochaćtrzeba kochać ikochać i złychgdyż tylko miłościątylko miłością możnamiłością można zmożna z nichz nich złośćnich złość wyplenićnie dość kochać dobrychale trzeba kochać itrzeba kochać i złychgdyż tylko miłością możnatylko miłością można zmiłością można z nichmożna z nich złośćz nich złość wyplenićale trzeba kochać i złychgdyż tylko miłością można ztylko miłością można z nichmiłością można z nich złośćmożna z nich złość wyplenić

Nie dość kochać dobrych, ale trzeba kochać złych, gdyż tylko miłością można z nich zło wyplenić.Można kochać tych, którym się rozkazuje, ale nie trzeba im o tym mówić.Najlepiej jest kochać mądrze, z ufnością, ale lepiej jest kochać głupio, niż nie móc kochać wcale.Trzeba kochać uparcie, kiedy się już przestało kochać.Jeśli Bóg jest miłością znaczy to, że kochać to dzielić się swoim Bo­giem... a jeśli jeśli ateistą? Co chcesz dzielić? Możesz i w nic nie wie­rzysz ale po­kochać możesz - Możesz od­na­leźć Boga.Nie można po raz drugi kochać tego, co przestaliśmy kochać.