Nie dość kochać dobrych, ale trzeba kochać i złych, gdyż tylko miłością można z nich złość wyplenić.


nie-dość-kochać-dobrych-ale-trzeba-kochać-i-złych-gdyż-tylko-miłośą-można-z-nich-złość-wyplenić
henryk sienkiewiczniedośćkochaćdobrychaletrzebazłychgdyżtylkomiłościąmożnanichzłośćwyplenićnie dośćdość kochaćkochać dobrychale trzebatrzeba kochaćkochać ii złychgdyż tylkotylko miłościąmiłością możnamożna zz nichnich złośćzłość wyplenićnie dość kochaćdość kochać dobrychale trzeba kochaćtrzeba kochać ikochać i złychgdyż tylko miłościątylko miłością możnamiłością można zmożna z nichz nich złośćnich złość wyplenićnie dość kochać dobrychale trzeba kochać itrzeba kochać i złychgdyż tylko miłością możnatylko miłością można zmiłością można z nichmożna z nich złośćz nich złość wyplenićale trzeba kochać i złychgdyż tylko miłością można ztylko miłością można z nichmiłością można z nich złośćmożna z nich złość wyplenić

Nie dość kochać dobrych, ale trzeba kochać złych, gdyż tylko miłością można z nich zło wyplenić. -Henryk Sienkiewicz
nie-dość-kochać-dobrych-ale-trzeba-kochać-złych-gdyż-tylko-miłośą-można-z-nich-zło-wyplenić
Można kochać tych, którym się rozkazuje, ale nie trzeba im o tym mówić. -Antoine De Saint - Exupery
można-kochać-tych-którym-ę-rozkazuje-ale-nie-trzeba-im-o-tym-mówić
Najlepiej jest kochać mądrze, z ufnością, ale lepiej jest kochać głupio, niż nie móc kochać wcale. -William Makepeace Thackeray
najlepiej-jest-kochać-mądrze-z-ufnośą-ale-lepiej-jest-kochać-głupio-ż-nie-móc-kochać-wcale
Trzeba kochać uparcie, kiedy się już przestało kochać. -Wolter
trzeba-kochać-uparcie-kiedy-ę-już-przestało-kochać