Nie dostaliśmy życia po to, by poznać się na wylot, lecz by sobie nawzajem pomagać.


nie-dostaliśmy-życia-po-to-by-poznać-ę-na-wylot-lecz-by-sobie-nawzajem-pomagać
peter de vriesniedostaliśmyżyciapotobypoznaćsięnawylotleczsobienawzajempomagaćnie dostaliśmydostaliśmy życiażycia poby poznaćpoznać sięsię nana wylotlecz byby sobiesobie nawzajemnawzajem pomagaćnie dostaliśmy życiadostaliśmy życia poby poznać siępoznać się nasię na wylotlecz by sobieby sobie nawzajemsobie nawzajem pomagaćnie dostaliśmy życia poby poznać się napoznać się na wylotlecz by sobie nawzajemby sobie nawzajem pomagaćby poznać się na wylotlecz by sobie nawzajem pomagać

Najlepszych menedżerów można najczęściej poznać pośród tych, którzy mają w sobie silną cechę nieszablonowego podejścia do życia, którzy nie bronią się przed innowacjami, lecz je wprowadzają. Bez innowacji niemożliwy jest rozwój przedsiębiorstwa.Przyjaźń jest najlepszym lekarstwem na wszelkie nasze dolegliwości. Ona kruszy bariery, które nas dzielą, rozluźnia wszelkie ograniczające nas więzy, przenika jak stare, dobre wino do wszystkich żył życia. Jest poczuciem, że się nawzajem rozumiemy, ufamy sobie i z całego serca życzymy sobie szczęścia!To bardzo pasjonujące - pomagać ludziom, którzy sami sobie umieją radzić.Musimy sobie pomagać, przecież jedziemy tym samym wózku - powiedział skazaniec do kata w drodze na szafot.Jako naród nie zginiemy nawet wówczas, gdy zabraknie nam pieniędzy. Lecz jeżeli stosunki między nami będą niewłaściwe, zniszczymy się nawzajem.Jak trud­no stać się praw­dzi­wym człowiekiem. Lecz ko­muś, kto się nim sta­nie, łat­wo roz­poznać Boga.