Nie dzwoń kluczami do tajemnic.


nie-dzwoń-kluczami-do-tajemnic
stanisław jerzy lecniedzwońkluczamidotajemnicnie dzwońdzwoń kluczamikluczami dodo tajemnicnie dzwoń kluczamidzwoń kluczami dokluczami do tajemnicnie dzwoń kluczami dodzwoń kluczami do tajemnicnie dzwoń kluczami do tajemnic

Każdy dzwon ma swój ton.Wiesz, dlacze­go dzwon głośny? Bo wewnątrz próżny.Dzwon na trwogę musi mieć odważne serce.Wiesz, dlaczego dzwon głośny? Bo wewnątrz jest próżny.Chłopiętom do sadu, białejgłowie do tajemnic, kosterze do pieniędzy nie powierzaj kluczyAlkohol konserwuje wszystko, prócz tajemnic.