Nie gardź sobą, że bitwę przegrałeś. Trzeba pewnej siły, by się zapędzić tam, gdzie się bitwy przegrywa.


nie-gardź-sobą-że-bitwę-przegrałeś-trzeba-pewnej-ły-by-ę-zapędzić-tam-gdzie-ę-bitwy-przegrywa
henryk elzenbergniegardźsobążebitwęprzegrałeśtrzebapewnejsiłybysięzapędzićtamgdziebitwyprzegrywanie gardźgardź sobąże bitwębitwę przegrałeśtrzeba pewnejpewnej siłyby sięsię zapędzićzapędzić tamgdzie sięsię bitwybitwy przegrywanie gardź sobąże bitwę przegrałeśtrzeba pewnej siłyby się zapędzićsię zapędzić tamgdzie się bitwysię bitwy przegrywaby się zapędzić tamgdzie się bitwy przegrywa

Nie gardź sobą, że bitwę przeg­rałeś. Trze­ba pew­nej siły, by się zapędzić aż tam, gdzie się bit­wy przegrywa.Nie rozpaczaj, że przegrałeś bitwę - trzeba wiele odwagi, by dojść tam, gdzie się bitwy przegrywa.Nie rozpaczaj, że przegrałeś bitwę – trzeba wiele odwagi, by dojść tam, gdzie się bitwy przegrywaPew­ne­go dnia pop­roszę gwiaz­dy bym obudził się tam, gdzie chmu­ry będą już da­leko za mną. Tam, gdzie prob­le­my rozpływają się jak cyt­ry­nowe cu­kier­ki. Wy­soko, tam mnie znajdziesz...Że wiara czasem uszczęśliwia, że szczęśliwość z pewnej idee fixe nie czyni jeszcze prawdziwej idei, że wiara gór nie przenosi, lecz owszem góry osadza tam, gdzie żadnych nie ma: o tym poucza nas przelotne przejście się przez dom wariatów.Królestwo kłamstwa nie jest tam, gdzie się kłamie, lecz tam gdzie się kłamstwo akceptuje.