Nie ginie się od żadnej nieszczęśliwej miłości. Nieszczęśliwa miłość jest dobrą podstawą. W nieszczęśliwej miłości podobamy się sobie. Ale ja ginę dlatego, że całe moje upodobanie w sobie tak beznadziejnie wzięło w łeb.


nie-ginie-ę-od-żadnej-nieszczęśliwej-miłoś-nieszczęśliwa-miłość-jest-dobrą-podstawą-w-nieszczęśliwej-miłoś-podobamy-ę-sobie-ale
tomasz mannnieginiesięodżadnejnieszczęśliwejmiłościnieszczęśliwamiłośćjestdobrąpodstawąmiłościpodobamysobiealejaginędlategożecałemojeupodobaniesobietakbeznadziejniewzięłołebnie ginieginie sięsię odod żadnejżadnej nieszczęśliwejnieszczęśliwej miłościnieszczęśliwa miłośćmiłość jestjest dobrądobrą podstawąw nieszczęśliwejnieszczęśliwej miłościmiłości podobamypodobamy sięsię sobieale jaja ginęginę dlategoże całecałe mojemoje upodobanieupodobanie ww sobiesobie taktak beznadziejniebeznadziejnie wzięłowzięło ww łebnie ginie sięginie się odsię od żadnejod żadnej nieszczęśliwejżadnej nieszczęśliwej miłościnieszczęśliwa miłość jestmiłość jest dobrąjest dobrą podstawąw nieszczęśliwej miłościnieszczęśliwej miłości podobamymiłości podobamy siępodobamy się sobieale ja ginęja ginę dlategoże całe mojecałe moje upodobaniemoje upodobanie wupodobanie w sobiew sobie taksobie tak beznadziejnietak beznadziejnie wzięłobeznadziejnie wzięło wwzięło w łeb

Jest się właściwie wiernym tylko w miłości nieszczęśliwej, gdyż odbiera ona chęć do rozpoczynia na nowo.Jest się właściwie wiernym tylko w miłości nieszczęśliwej, gdyż odbiera ona chęć do rozpoczynania na nowo.Romantycy nie wymyślili nieszczęśliwej miłości.W leczeniu nieszczęśliwej miłości nie pomoże byle zastrzyk uśmiechu.Kto miłości żadnej nie zostawia po sobie, ten nie zostawił żadnego dziedzictwa i z niemiłowania umrze tak, jak z głodu.W życiu nigdy nie jest tak jakbyśmy to sobie wymarzyli, dlatego nie warto robić sobie nadziei, najważniejsze to być silnym i nie dać się stłumić.