Nie ma gorszego zła od pięknych słów, które kłamią.


nie-gorszego-zła-od-pięknych-słów-które-kłamią
ajschylosniegorszegozłaodpięknychsłówktórekłamiąnie mama gorszegogorszego złazła odod pięknychpięknych słówktóre kłamiąnie ma gorszegoma gorszego złagorszego zła odzła od pięknychod pięknych słównie ma gorszego złama gorszego zła odgorszego zła od pięknychzła od pięknych słównie ma gorszego zła odma gorszego zła od pięknychgorszego zła od pięknych słów

Nie ma gor­sze­go zła od pięknych słów, które kłamią. -Ajschylos
nie- gor­sze­go-zła-od pięknych-słów-które-kłamią
Z możliwego zła nie ma gorszego nad opinię prostaka. -Seneka
z-możliwego-zła-nie-gorszego-nad-opinię-prostaka
Od pięknych słów da­leko do czynu... -kate-em
od pięknych-słów-da­leko-do czynu
Miłość jest skut­kiem dob­rych czynów, a nie pięknych słów i myśli. -Emmanuel
miłość-jest skut­kiem-dob­rych-czynów-a nie pięknych-słów-i myśli