Nie ma gorszego zła od pięknych słów, które kłamią.


nie-gorszego-zła-od-pięknych-słów-które-kłamią
ajschylosniegorszegozłaodpięknychsłówktórekłamiąnie mama gorszegogorszego złazła odod pięknychpięknych słówktóre kłamiąnie ma gorszegoma gorszego złagorszego zła odzła od pięknychod pięknych słównie ma gorszego złama gorszego zła odgorszego zła od pięknychzła od pięknych słównie ma gorszego zła odma gorszego zła od pięknychgorszego zła od pięknych słów

Nie ma gor­sze­go zła od pięknych słów, które kłamią.Wiele wier­szy na­pisałem Wiele pięknych słów wypowiedziałem Wiele pięknych życzeń Ci wysłałem Ale …  Naj­droższa Nie ma ta­kich słów na tym świecie Które mogłyby opi­sać mą wielką miłość do Ciebie Dziś pokładam swe ser­ce w Twe dłonie Bo tyl­ko pragnę ofiaro­wać je To­bie .................................................. Od­dałem ser­ce, a te­raz już nie wiem gdzie się podziało ...Z możliwego zła nie ma gorszego nad opinię prostaka.Od pięknych słów da­leko do czynu...Pasją naszą bywa odkrywać karty wszystkich tych pięknych rzeczy, które niby to oglądamy w wielu rodzinach, nie widząc wszystkiego, co się tam dzieje, przy czym znaleźlibyśmy nienawiść, wściekłość, pogardę zamiast pięknych rzeczy wystawianych na pokaz i uchodzących za prawdę.Miłość jest skut­kiem dob­rych czynów, a nie pięknych słów i myśli.