Nie ma gorszych ślepców nad tych, którzy nie chcą widzieć.


nie-gorszych-ślepców-nad-tych-którzy-nie-chcą-widzieć
herbert george wellsniegorszychślepcównadtychktórzyniechcąwidziećnie mama gorszychgorszych ślepcówślepców nadnad tychktórzy nienie chcąchcą widziećnie ma gorszychma gorszych ślepcówgorszych ślepców nadślepców nad tychktórzy nie chcąnie chcą widziećnie ma gorszych ślepcówma gorszych ślepców nadgorszych ślepców nad tychktórzy nie chcą widziećnie ma gorszych ślepców nadma gorszych ślepców nad tych

Nie ma gor­szych ślepców nad tych, którzy nie chcą widzieć.mężczyźni dzielą się na trzy grupy. tych, którzy mają już ko­biety i tych, którzy ko­biet nie chcą mieć. no i trze­cia gru­pa, wiado­mo, za niskich.Więcej jest tych, którzy chodzą do kościoła, niż tych, którzy chcą do niego chodzić.Hollywood jest zamieszkałe przez dwie kategorie ludzi - tych, którzy utrzymują prywatne baseny kąpielowe i tych, którzy nie mogą utrzymać głowy nad wodą.Technologia zdominowana jest przez dwa rodzaje ludzi - tych, którzy wiedzą, z czym nie potrafią sobie poradzić, oraz tych, którzy potrafią zapanować nad tym, czego nie rozumieją.Kary służą do odstraszania tych, którzy nie chcą grzeszyć.