Nie gromadzić,lecz eliminować.Nie zwiększać,lecz zmniejszać.Szczytem kultywowania jest zawsze prostota.


nie-gromadzićlecz-eliminowaćnie-zwiększaćlecz-zmniejszaćszczytem-kultywowania-jest-zawsze-prostota
bruce leeniegromadzićleczeliminowaćniezwiększaćleczzmniejszaćszczytemkultywowaniajestzawszeprostotakultywowania jestjest zawszezawsze prostotakultywowania jest zawszejest zawsze prostotakultywowania jest zawsze prostota

Siła jest dziwów, lecz przecież człowiek szczytem dziwów w świecie. -Sofokles
siła-jest-dziwów-lecz-przecież-człowiek-szczytem-dziwów-w-świecie
Gromadzić w sobie miłość oznacza szczęście, gromadzić nienawiść to klęska. -Paulo Coelho
gromadzić-w-sobie-miłość-oznacza-szczęście-gromadzić-nienawiść-to-klęska
Wychwalamy cnotę, lecz nienawidzimy jej, lecz uciekamy przed nią, lecz ona marznie, a na tym świecie trzeba mieć ciepło w nogi. -Denis Diderot
wychwalamy-cnotę-lecz-nienawidzimy-jej-lecz-uciekamy-przed-ą-lecz-ona-marznie-a-na-tym-świecie-trzeba-mieć-ciepło-w-nogi
Kobiety nie powinny nas sądzić, lecz nam wybaczać. Ich misją jest nie karanie, lecz przebaczanie. -Oscar Wilde
kobiety-nie-powinny-nas-sądzić-lecz-nam-wybaczać-ich-misją-jest-nie-karanie-lecz-przebaczanie
Róże to piękne kwiaty, lecz kłując za­dają ra­ny. Tak cier­pi człowiek który kocha lecz nie jest wza­jem­nie kochany. -Amorek
róże-to piękne-kwiaty-lecz-kłując-za­dają-ra­ny-tak cier­pi-człowiek-który-kocha-lecz-nie jest wza­jem­nie-kochany