Nie gromadzić,lecz eliminować.Nie zwiększać,lecz zmniejszać.Szczytem kultywowania jest zawsze prostota.


nie-gromadzićlecz-eliminowaćnie-zwiększaćlecz-zmniejszaćszczytem-kultywowania-jest-zawsze-prostota
bruce leeniegromadzićleczeliminowaćniezwiększaćleczzmniejszaćszczytemkultywowaniajestzawszeprostotakultywowania jestjest zawszezawsze prostotakultywowania jest zawszejest zawsze prostotakultywowania jest zawsze prostota

Siła jest dziwów, lecz przecież człowiek szczytem dziwów w świecie.Gromadzić w sobie miłość oznacza szczęście, gromadzić nienawiść to klęska.Wychwalamy cnotę, lecz nienawidzimy jej, lecz uciekamy przed nią, lecz ona marznie, a na tym świecie trzeba mieć ciepło w nogi.Kobiety nie powinny nas sądzić, lecz nam wybaczać. Ich misją jest nie karanie, lecz przebaczanie.Róże to piękne kwiaty, lecz kłując za­dają ra­ny. Tak cier­pi człowiek który kocha lecz nie jest wza­jem­nie kochany.Sensowne działanie nie zastanawia się najpierw nad przyszłością, lecz jest uszczęśliwiającą teraźniejszością, spełnieniem siebie; satysfakcja nie jest umiejscowiona poza działaniem, lecz w nim samym.