Nie is­tnieje coś ta­kiego jak dos­ko­nałość. Świat nie jest dos­ko­nały. I dla­tego jest piękny.


nie-is­tnieje-coś-­kiego-jak ­ko­nałość-Świat nie jest ­ko­nały-i dla­tego-jest piękny
hiromu arakawanieis­tniejecośta­kiegojak dos­ko­nałośćŚwiat nie jest dos­ko­nałyi dla­tegojest pięknynie is­tniejeis­tnieje coścoś ta­kiegota­kiego jak dos­ko­nałośći dla­tego jest pięknynie is­tnieje cośis­tnieje coś ta­kiegocoś ta­kiego jak dos­ko­nałośćnie is­tnieje coś ta­kiegois­tnieje coś ta­kiego jak dos­ko­nałośćnie is­tnieje coś ta­kiego jak dos­ko­nałość

Dos­ko­nałość jest niczym in­nym, jak ilością rzeczy­wis­tości. Dos­ko­nałe jest je­dynie to, co nie po­siada ograniczeń. -Gottfried Wilhelm Leibniz
dos­ko­nałość-jest niczym-in­nym-jak ilośą-rzeczy­wis­toś-dos­ko­nałe jest ­dynie-to-co nie po­siada-ograniczeń
Życie jest jak ka­wa dla sma­koszy; na je­go dos­ko­nały smak mu­si się składać nut­ka goryczy. -jatoja
Życie-jest jak ka­wa-dla-sma­koszy-na ­go-­ko­nały-smak-mu­ ę-składać-nut­ka-goryczy
Dos­ko­nałość jest miarą nieba, dążenie do dos­ko­nałości miarą człowieka. -Johann Wolfgang Goethe
dos­ko­nałość-jest miarą-nieba-dążenie-do ­ko­nałoś-miarą-człowieka
Ze sta­nu dos­ko­nałości nie wie­dzie żad­na dro­ga w przyszłość; osiągnąwszy dos­ko­nałość można się tyl­ko cofnąć. -Carl Gustav Jung
ze sta­nu-­ko­nałoś-nie wie­dzie-żad­na-dro­ga-w przyszłość-osiągnąwszy-­ko­nałość-można ę-tyl­ko-cofnąć