Nie istnieją sytuacje, w których miłość nie miałaby jeszcze czegoś do powiedzenia.


nie-istnieją-sytuacje-w-których-miłość-nie-miałaby-jeszcze-czegoś-do-powiedzenia
stefan wyszyński kardnieistniejąsytuacjektórychmiłośćniemiałabyjeszczeczegośdopowiedzenianie istniejąistnieją sytuacjew którychktórych miłośćmiłość nienie miałabymiałaby jeszczejeszcze czegośczegoś dodo powiedzenianie istnieją sytuacjew których miłośćktórych miłość niemiłość nie miałabynie miałaby jeszczemiałaby jeszcze czegośjeszcze czegoś doczegoś do powiedzeniaw których miłość niektórych miłość nie miałabymiłość nie miałaby jeszczenie miałaby jeszcze czegośmiałaby jeszcze czegoś dojeszcze czegoś do powiedzeniaw których miłość nie miałabyktórych miłość nie miałaby jeszczemiłość nie miałaby jeszcze czegośnie miałaby jeszcze czegoś domiałaby jeszcze czegoś do powiedzenia

Nie ma ta­kich sy­tuac­ji, w których by jeszcze miłość nie miała cze­goś do powiedzenia.Le­karze za­pisują le­kar­stwa, o których niewiele wiedzą, na cho­roby, o których wiedzą jeszcze mniej, ludziom, o których nie wiedzą nic.Lekarze zapisują lekarstwa, o których niewiele wiedzą, na choroby, o których wiedzą jeszcze mniej, ludziom, o których nic nie wiedzą.Istnieją ludzie, których życie jest darem ofiarowanym nie im samym, lecz nam - ludzkości.Zdarzają się sytuacje, w których być rozsądnym znaczy być tchórzem.Jeszcze nigdy w dziejach wielu nie mówiło wiele do wielu, mając do powiedzenia tak niewiele.