Nie istnieje nadmiar miłości, nadmiar poznania, nadmiar piękna.


nie-istnieje-nadmiar-miłoś-nadmiar-poznania-nadmiar-piękna
ralph waldo emersonnieistniejenadmiarmiłościpoznaniapięknanie istniejeistnieje nadmiarnadmiar miłościnadmiar poznanianadmiar pięknanie istnieje nadmiaristnieje nadmiar miłościnie istnieje nadmiar miłości

Nadmiar zaufania jest głupotą, nadmiar nieufności nieszczęściem.. . . w życiu ludzi zamożnych naprawdę było coś niezdrowego. Mnóstwo rzeczy zbędnych. Nadmiar mebli i nadmiar pokoi, zbytnia delikatność uczuć, przesadne wrażenia.W miłości odrobina powagi jest dobra, ale nadmiar czyniłby z uczucia pańszczyznę, a nie przyjemność.Nadmiar zasad wprowadza kwasy.Nadmiar słodyczy zagraża żołądkowi.Nadmiar zalet to duża wada.