Nie istnieje nauka narodowa, podobnie jak nie istnieje narodowa tabliczka mnożenia; to co narodowe nie jest już nauką.


nie-istnieje-nauka-narodowa-podobnie-jak-nie-istnieje-narodowa-tabliczka-mnożenia-to-co-narodowe-nie-jest-już-nauką
antoni czechownieistniejenaukanarodowapodobniejaknienarodowatabliczkamnożeniatoconarodowejestjużnaukąnie istniejeistnieje naukanauka narodowapodobnie jakjak nienie istniejeistnieje narodowanarodowa tabliczkatabliczka mnożeniaco narodowenarodowe nienie jestjest jużjuż naukąnie istnieje naukaistnieje nauka narodowapodobnie jak niejak nie istniejenie istnieje narodowaistnieje narodowa tabliczkanarodowa tabliczka mnożeniaco narodowe nienarodowe nie jestnie jest jużjest już naukąnie istnieje nauka narodowapodobnie jak nie istniejejak nie istnieje narodowanie istnieje narodowa tabliczkaistnieje narodowa tabliczka mnożeniaco narodowe nie jestnarodowe nie jest jużnie jest już naukąpodobnie jak nie istnieje narodowajak nie istnieje narodowa tabliczkanie istnieje narodowa tabliczka mnożeniaco narodowe nie jest jużnarodowe nie jest już nauką

Naukę buduje się z faktów tak jak dom buduje się z cegieł, ale samo nagromadzenie faktów nie jest jeszcze nauką, podobnie jak kupa cegieł nie jest domem. -Henri Poincare
naukę-buduje-ę-z-faktów-tak-jak-dom-buduje-ę-z-cegieł-ale-samo-nagromadzenie-faktów-nie-jest-jeszcze-nauką-podobnie-jak-kupa-cegieł-nie-jest
Nauka nie zaj­mu­je się ta­kimi włas­nościami by­tu, do których na­leży śmie­szność. Nauka ob­jaśnia świat, ale po­godzić z nim może je­dynie sztuka. -Stanisław Lem
nauka-nie zaj­mu­ ę-­kimi-włas­nościami-by­-do których-na­ży-śmie­szność-nauka ob­jaśnia-świat-ale-po­godzić-z nim-może
Nauka nie świad­czy o inteligencji... Nauka ja­ko przys­wa­janie wie­dzy - po­siada­nie tej wie­dzy to mądrość, a in­te­ligen­cją jest umiejętność wy­korzys­ta­nia mądrości... -Papużka
nauka-nie świad­czy-o inteligencji-nauka-ja­ko-przys­wa­janie-wie­dzy- po­siada­nie-tej wie­dzy-to mądrość-a in­te­ligen­cją
Mówić o istniejącym, że istnieje i o nieistniejącym, że nie istnieje jest prawdą . -Arystoteles
mówić-o-istniejącym-że-istnieje-i-o-nieistniejącym-że-nie-istnieje-jest-prawdą