Nie izo­luj­my się od nich, bo sa­mi wiele możemy się od nich nauczyć.


nie-izo­luj­my ę-od nich-bo ­mi-wiele-możemy ę-od nich-nauczyć
aga250909nieizo­luj­my sięod nichbo sa­miwielemożemy sięod nichnauczyćnie izo­luj­my sięizo­luj­my się od nichbo sa­mi wielewiele możemy sięmożemy się od nichod nich nauczyćnie izo­luj­my się od nichbo sa­mi wiele możemy sięwiele możemy się od nichmożemy się od nich nauczyćbo sa­mi wiele możemy się od nichwiele możemy się od nich nauczyćbo sa­mi wiele możemy się od nich nauczyć

Francuzi nie mówią prawie nigdy o swoich żonach: lękają się, aby się im nie zdarzyło rozprawiać o nich wobec ludzi, którzy znają je lepiej od nich.Nauczyć się czegoś od swych wrogów jest najlepszą drogą do tego, żeby ich polubić, albowiem to usposabia do wdzięczności dla nich.Prawa natykają się zawsze na namiętności i na przesądy prawodawcy. Czasem przechodzą przez i barwią się od nich; czasem utkwią w nich i wrosną w nie.Prawa natykają się zawsze na namiętności i na przesądy prawodawcy. Czasem przechodzą przez nie i barwią się od nich; czasem utkwią w nich i wrosną w nie.Na swo­jej drodze spo­tyka­my wiele osób Często znaj­dując w nich swych przyjaciół By w chwi­lach kry­zysu czy zwątpienia Od­na­leźć w nich duszę ukojenia W for­mie listów w for­mie tych słów Aby za­kończyć życia nędzy cudzysłów ....................................................................................................  Tyle tylko powinniśmy się zastanawiać nad błędami drugich, ile z nich korzystać możemy dla poprawienia własnych.