Nie ja os­tatni boję się śmierci.


nie-ja os­tatni-boję ę-śmierci
karol darwinnieja os­tatniboję sięśmiercinie ja os­tatnija os­tatni boję sięboję się śmiercinie ja os­tatni boję sięja os­tatni boję się śmiercinie ja os­tatni boję się śmierci

Nie boję się uniknąć zimnego strasznego kielicha, z którego mam wypić odurzenie śmierci. -Johann Wolfgang Goethe
nie-boję-ę-uniknąć-zimnego-strasznego-kielicha-z-którego-mam-wypić-odurzenie-śmierci
- Boisz się śmierci? - Nie. Boję się, że przyj­dzie za szyb­ko, a ja nie będę go­towa, aby po­witać ją jak dob­re­go przy­jaciela, lecz zacznę przed nią uciekać. -Natsuhi013
 boisz ę-śmierci- nie-boję ę-że przyj­dzie-za szyb­ko-a ja nie będę-go­towa-aby po­witać-ją jak dob­re­go-przy­jaciela
Nie boję się śmierci. Jestem na nią przygotowany, ponieważ nie wierzę w nią. Uważam, że jest to tylko wyjście z samochodu i wkroczenie w kolejny etap. -John Lennon
nie-boję-ę-śmierci-jestem-na-ą-przygotowany-ponieważ-nie-wierzę-w-ą-uważam-że-jest-to-tylko-wyjście-z-samochodu-i-wkroczenie-w-kolejny