Nie ma jej tu - powiedział sobie - Mój węch by ją wytropił, zadrżałyby mi nerwy, moje oczy dojrzałyby ją na pewno.


nie-jej-powiedział-sobie-mój-węch-by-ją-wytropił-zadrżałyby-mi-nerwy-moje-oczy-dojrzałyby-ją-na-pewno
guillaume apollinaireniejejpowiedziałsobiemójwęchbywytropiłzadrżałybyminerwymojeoczydojrzałybynapewnonie mama jejjej tupowiedziałpowiedział sobiesobiemójmój węchwęch byby jąją wytropiłzadrżałyby mimi nerwymoje oczyoczy dojrzałybydojrzałyby jąją nana pewnonie ma jejma jej tujej tupowiedział sobiepowiedział sobiemój węchmój węch bywęch by jąby ją wytropiłzadrżałyby mi nerwymoje oczy dojrzałybyoczy dojrzałyby jądojrzałyby ją nają na pewnonie ma jej tuma jej tupowiedział sobiemój węch bymój węch by jąwęch by ją wytropiłmoje oczy dojrzałyby jąoczy dojrzałyby ją nadojrzałyby ją na pewnonie ma jej tumój węch by jąmój węch by ją wytropiłmoje oczy dojrzałyby ją naoczy dojrzałyby ją na pewno

Ludzie się mylą, za dobroć we mnie biorąc moje podobno dobre jakieś tam uczynki; to nie dobroć mną kieruje, lecz słabe moje nerwy.Nie widzą Ciebie moje oczy, Nie słyszą Ciebie moje uszy; A jesteś światłem w mej pomroczy. A jesteś śpiewem w mojej duszy.Nie widzą Ciebie moje oczy, nie słyszą Ciebie moje uszy; a jesteś światłem w mej pomroczy, a jesteś śpiewem w mojej duszy.Siądź obok... Przytomnie... Trwaj... Trwaj bym nie przepadł... I przytul... spójrz w oczy... Tak... Chcę te­go więcej... Bo Cały mój świat... jest Ciebie wart... Każdy mój dzień, Przy To­bie spędzić chcę... To uśmiech Twój... To oczy Twe... To us­ta Twe.. Na­dają życiu sens...moje czer­wo­ne oczy niebies­kie usta ut­kwione w Tobie na Tobie po­zos­ta­wiają ślady po sobie brzyd­ko krzyczące pięknie milczące tłumy garstek ludzi patrzą na nasz rytuał miłosny Spoj­rzałam jej w oczy a ona zgwałciła mnie swoim spojrzeniem. W jed­nej chwili owładnęło mną sek­sual­ne podniecenie. Nig­dy nie ubolewałam nad tym, że jes­tem lesbą. Wi­dać było po niej, że ona też nie, na pewno.