Nie jest hańbą wchodzić do do­mu kur­ty­zany, hańbą jest nie umieć zeń wyjść.


nie-jest hańbą-wchodzić-do do­mu-kur­ty­zany-hańbą-jest nie umieć-zeń-wyjść
arystyp z cyrenyniejest hańbąwchodzićdo do­mukur­ty­zanyhańbąjest nie umiećzeńwyjśćnie jest hańbąjest hańbą wchodzićwchodzić do do­mudo do­mu kur­ty­zanyhańbą jest nie umiećjest nie umieć zeńzeń wyjśćnie jest hańbą wchodzićjest hańbą wchodzić do do­muwchodzić do do­mu kur­ty­zanyhańbą jest nie umieć zeńjest nie umieć zeń wyjśćnie jest hańbą wchodzić do do­mujest hańbą wchodzić do do­mu kur­ty­zanyhańbą jest nie umieć zeń wyjśćnie jest hańbą wchodzić do do­mu kur­ty­zany

Pysze zawsze depczą po piętach hańba i wina.Pysze zaw­sze dep­czą po piętach hańba i wina.Tylko nikła przegroda istnieje między hańbą a uświęconymi pieszczotami.Kochaj i miłość rozdziel na ludów atomy, poświęcaj się - a wieńców od świata nie żądaj - pracuj i wołaj: hańba temu, co upada.Co nam hańba, gdy talary Mają lep­szy kurs od wiary! Wy­mieni­my na walutę Ho­nor i pokutę! W państwie rządzonym dobrze - wstyd być biednym; W państwie rządzonym źle - jest hańbą być bogatym.