Nie jest dobrze być zbyt wolnym; nie jest dobrze mieć wszystkie dogodności.


nie-jest-dobrze-być-zbyt-wolnym-nie-jest-dobrze-mieć-wszystkie-dogodnoś
blaise pascalniejestdobrzebyćzbytwolnymniemiećwszystkiedogodnościnie jestjest dobrzedobrze byćbyć zbytzbyt wolnymnie jestjest dobrzedobrze miećmieć wszystkiewszystkie dogodnościnie jest dobrzejest dobrze byćdobrze być zbytbyć zbyt wolnymnie jest dobrzejest dobrze miećdobrze mieć wszystkiemieć wszystkie dogodnościnie jest dobrze byćjest dobrze być zbytdobrze być zbyt wolnymnie jest dobrze miećjest dobrze mieć wszystkiedobrze mieć wszystkie dogodnościnie jest dobrze być zbytjest dobrze być zbyt wolnymnie jest dobrze mieć wszystkiejest dobrze mieć wszystkie dogodności

Gdzie jest zbyt dobrze, tam nie może być zbyt bezpiecznie.Dobrze jest być sławnym, ale pewniejsze jest mieć pieniądze.Dobrze jest mieć pieniądze i rzeczy, które można za nie kupić, ale również dobrze jest od czasu do czasu upewnić się, czy nie zgubiliśmy rzeczy, których nie da się kupić za pieniądze.Człowiek nie rozwinie w pełni swojego człowieczeństwa i swej osobowości, jeśli będzie tylko myślał dobrze i pragnął dobrze, a nie będzie czynił dobrze.Rzecz dobrze wykonana jest lepsza od dobrze powiedzianej.Każda biała głowa, iżby była dobrze kochana, musi umieć dobrze mówić. Słowo ma bardzo wielką skuteczność w igraszkach miłości i gdzie jego nie staje, rozkosz jest niedoskonała.