Nie jest naprawdę odważny ten, kto boi się, by inni nie pomyśleli o nim, że jest tchórzem.


nie-jest-naprawdę-odważny-ten-kto-boi-ę-by-inni-nie-pomyśleli-o-nim-że-jest-tchórzem
edgar allan poeniejestnaprawdęodważnytenktoboisiębyinniniepomyślelinimżetchórzemnie jestjest naprawdęnaprawdę odważnyodważny tenkto boiboi sięby inniinni nienie pomyślelipomyśleli oo nimże jestjest tchórzemnie jest naprawdęjest naprawdę odważnynaprawdę odważny tenkto boi sięby inni nieinni nie pomyślelinie pomyśleli opomyśleli o nimże jest tchórzemnie jest naprawdę odważnyjest naprawdę odważny tenby inni nie pomyśleliinni nie pomyśleli onie pomyśleli o nimnie jest naprawdę odważny tenby inni nie pomyśleli oinni nie pomyśleli o nim

Ten, kto odważny jest, lecz o miłości zapomniał i kto jest szczodry, iecz zapomniał o oszczędności, kto pierwszym być pragnie, lecz zapomniał o tych, co za nim pozostali, ku śmierci zdąża. -Lao-Cy
ten-kto-odważny-jest-lecz-o-miłoś-zapomniał-i-kto-jest-szczodry-iecz-zapomniał-o-oszczędnoś-kto-pierwszym-być-pragnie-lecz-zapomniał-o-tych
Odważny jest nie tylko ten kto wycięża swych wrogów, ale i ten, kto prewycięża swe namiętności. -Demokryt
odważny-jest-nie-tylko-ten-kto-wycięża-swych-wrogów-ale-i-ten-kto-prewycięża-swe-namiętnoś
Tchórzem nie jest ten, kto ucieka, lecz ten, kto nie wraca. -Papillondenuit
tchórzem-nie jest ten-kto-ucieka-lecz-ten-kto-nie wraca
Nie ten jest odważny, kto nie czuje strachu, ale ten, kto potrafi go pokonać. -Anonim
nie-ten-jest-odważny-kto-nie-czuje-strachu-ale-ten-kto-potrafi-go-pokonać
Boi się pro­wadzić okręt ten, kto się na nim nie zna. -Horacy
boi ę-pro­wadzić-okręt-ten-kto ę-na nim-nie zna