Nie jest sprawą małej wagi uczynić jasnym to, co z racji swych właściwości pozostaje zasłonięte grubą mgłą niewiedzy.


nie-jest-sprawą-łej-wagi-uczynić-jasnym-to-co-z-racji-swych-właściwoś-pozostaje-zasłonięte-grubą-mgłą-niewiedzy
mikołaj kopernikniejestsprawąmałejwagiuczynićjasnymtocoracjiswychwłaściwościpozostajezasłoniętegrubąmgłąniewiedzynie jestjest sprawąsprawą małejmałej wagiwagi uczynićuczynić jasnymco zz racjiracji swychswych właściwościwłaściwości pozostajepozostaje zasłoniętezasłonięte grubągrubą mgłąmgłą niewiedzynie jest sprawąjest sprawą małejsprawą małej wagimałej wagi uczynićwagi uczynić jasnymco z racjiz racji swychracji swych właściwościswych właściwości pozostajewłaściwości pozostaje zasłoniętepozostaje zasłonięte grubązasłonięte grubą mgłągrubą mgłą niewiedzynie jest sprawą małejjest sprawą małej wagisprawą małej wagi uczynićmałej wagi uczynić jasnymco z racji swychz racji swych właściwościracji swych właściwości pozostajeswych właściwości pozostaje zasłoniętewłaściwości pozostaje zasłonięte grubąpozostaje zasłonięte grubą mgłązasłonięte grubą mgłą niewiedzynie jest sprawą małej wagijest sprawą małej wagi uczynićsprawą małej wagi uczynić jasnymco z racji swych właściwościz racji swych właściwości pozostajeracji swych właściwości pozostaje zasłonięteswych właściwości pozostaje zasłonięte grubąwłaściwości pozostaje zasłonięte grubą mgłąpozostaje zasłonięte grubą mgłą niewiedzy

Miłość jest mgłą, która wytwarza się w głowie. Jeśli owa mgła opada na dół, na serce - następuje pogoda życia; jeśli pozostaje w głowie - pada deszcz łez.Miłość jest mgłą, która wytwarza się w głowie. Jeśli owa mgła opada na dół - na serce - następuje pogoda życia; jeśli pozostaje w głowie - pada deszcz łez.Dobra myśl bez panien, muzyka bez trunku, nauka bez dostatku - małej wagiIstnieje pogląd wśród ludzi moralnych, że powinni czynić swych sąsiadów dobrymi. Jedyna osoba, którą powinienem uczynić dobrą, to ja sam. Natomiast mój obowiązek w stosunku do sąsiada zostanie o wiele lepiej wyrażony, jeśli powiem, że powinienem uczynić go szczęśliwym.Wielkim problemem tego świata jest, że głupcy i fanatycy są tak pewni swych racji, a ludzie mądrzy - pełni wątpliwościSą ludzie, którzy porastają grubą sierścią rewolucyjnych frazesów nie dlatego, by zasłonić zewnętrzną nagość swych czaszek, lecz by ukryć niekiedy przed sobą pustkę własnych dusz.