Nie jest sprawą małej wagi uczynić jasnym to, co z racji swych właściwości pozostaje zasłonięte grubą mgłą niewiedzy.


nie-jest-sprawą-łej-wagi-uczynić-jasnym-to-co-z-racji-swych-właściwoś-pozostaje-zasłonięte-grubą-mgłą-niewiedzy
mikołaj kopernikniejestsprawąmałejwagiuczynićjasnymtocoracjiswychwłaściwościpozostajezasłoniętegrubąmgłąniewiedzynie jestjest sprawąsprawą małejmałej wagiwagi uczynićuczynić jasnymco zz racjiracji swychswych właściwościwłaściwości pozostajepozostaje zasłoniętezasłonięte grubągrubą mgłąmgłą niewiedzynie jest sprawąjest sprawą małejsprawą małej wagimałej wagi uczynićwagi uczynić jasnymco z racjiz racji swychracji swych właściwościswych właściwości pozostajewłaściwości pozostaje zasłoniętepozostaje zasłonięte grubązasłonięte grubą mgłągrubą mgłą niewiedzynie jest sprawą małejjest sprawą małej wagisprawą małej wagi uczynićmałej wagi uczynić jasnymco z racji swychz racji swych właściwościracji swych właściwości pozostajeswych właściwości pozostaje zasłoniętewłaściwości pozostaje zasłonięte grubąpozostaje zasłonięte grubą mgłązasłonięte grubą mgłą niewiedzynie jest sprawą małej wagijest sprawą małej wagi uczynićsprawą małej wagi uczynić jasnymco z racji swych właściwościz racji swych właściwości pozostajeracji swych właściwości pozostaje zasłonięteswych właściwości pozostaje zasłonięte grubąwłaściwości pozostaje zasłonięte grubą mgłąpozostaje zasłonięte grubą mgłą niewiedzy

Miłość jest mgłą, która wytwarza się w głowie. Jeśli owa mgła opada na dół, na serce - następuje pogoda życia; jeśli pozostaje w głowie - pada deszcz łez. -Henryk Sienkiewicz
miłość-jest-mgłą-która-wytwarza-ę-w-głowie-jeśli-owa-mgła-opada-na-dół-na-serce-następuje-pogoda-życia-śli-pozostaje-w-głowie
Miłość jest mgłą, która wytwarza się w głowie. Jeśli owa mgła opada na dół - na serce - następuje pogoda życia; jeśli pozostaje w głowie - pada deszcz łez. -Anonim
miłość-jest-mgłą-która-wytwarza-ę-w-głowie-jeśli-owa-mgła-opada-na-dół-na-serce-następuje-pogoda-życia-śli-pozostaje-w-głowie
Dobra myśl bez panien, muzyka bez trunku, nauka bez dostatku - małej wagi -Jan Żabczyc
dobra-myśl-bez-panien-muzyka-bez-trunku-nauka-bez-dostatku-łej-wagi
Wielkim problemem tego świata jest, że głupcy i fanatycy są tak pewni swych racji, a ludzie mądrzy - pełni wątpliwości -Bertrand Russel
wielkim-problemem-tego-świata-jest-że-głupcy-i-fanatycy-są-tak-pewni-swych-racji-a-ludzie-mądrzy-peł-wątpliwoś
Są ludzie, którzy porastają grubą sierścią rewolucyjnych frazesów nie dlatego, by zasłonić zewnętrzną nagość swych czaszek, lecz by ukryć niekiedy przed sobą pustkę własnych dusz. -Maksym Gorki
są-ludzie-którzy-porastają-grubą-sierśą-rewolucyjnych-frazesów-nie-dlatego-by-zasłonić-zewnętrzną-nagość-swych-czaszek-lecz-by-ukryć