Nie jesteśmy wszystkim, i naprawdę tylko dwie rzeczy są pewne na tym świecie, ta pierwsza właśnie, i druga - że umrzemy.


nie-jesteśmy-wszystkim-i-naprawdę-tylko-dwie-rzeczy-są-pewne-na-tym-świecie-pierwsza-właśnie-i-druga-że-umrzemy
georges batailleniejesteśmywszystkimnaprawdętylkodwierzeczypewnenatymświeciepierwszawłaśniedrugażeumrzemynie jesteśmyjesteśmy wszystkimi naprawdęnaprawdę tylkotylko dwiedwie rzeczyrzeczy sąsą pewnepewne nana tymtym świecieta pierwszapierwsza właśniei drugadrugaże umrzemynie jesteśmy wszystkimi naprawdę tylkonaprawdę tylko dwietylko dwie rzeczydwie rzeczy sąrzeczy są pewnesą pewne napewne na tymna tym świecieta pierwsza właśniei drugaże umrzemyi naprawdę tylko dwienaprawdę tylko dwie rzeczytylko dwie rzeczy sądwie rzeczy są pewnerzeczy są pewne nasą pewne na tympewne na tym świeciei naprawdę tylko dwie rzeczynaprawdę tylko dwie rzeczy sątylko dwie rzeczy są pewnedwie rzeczy są pewne narzeczy są pewne na tymsą pewne na tym świecie

Różne to dwie rzeczy: świadomość i zarozumiałość; pierwsza rodzi wiedzę, druga nieuctwo. -Hipokrates
różne-to-dwie-rzeczy-świadomość-i-zarozumiałość-pierwsza-rodzi-wiedzę-druga-nieuctwo
Dwie są bowiem melancholije: jedna jest w mocy, druga ze słabości; pierwsza jest skrzydłami ludzi wysokich, druga kamieniem ludzi topiących się. -Juliusz Słowacki
dwie-są-bowiem-melancholije-jedna-jest-w-mocy-druga-ze-słaboś-pierwsza-jest-skrzydłami-ludzi-wysokich-druga-kamieniem-ludzi-topiących-ę
Dwie drogi się schodzą w gościniec żywota, pierwsza to jest miłość, druga to tęsknota. -Anonim
dwie-drogi-ę-schodzą-w-gościniec-żywota-pierwsza-to-jest-miłość-druga-to-tęsknota
Na świecie istnieją tylko dwie piękne rzeczy: miłość i śmierć. -Giacomo Leopardi
na-świecie-istnieją-tylko-dwie-piękne-rzeczy-miłość-i-śmierć
Kto by mnie spytał o pierwszą regułę w miłości odpowiedziałbym, iż jest nią pochwycić dobry czas; druga tak samo, i także trzecia: to punkcik, który rozstrzyga o wszystkim. -Michel de Montaigne
kto-by-mnie-spytał-o-pierwszą-regułę-w-miłoś-odpowiedziałbym-iż-jest-ą-pochwycić-dobry-czas-druga-tak-samo-i-także-trzecia-to-punkcik
Jesteśmy tym właśnie, czym jesteśmy, ponieważ wcześniej tak to sobie wyobraziliśmy. -Donald Curts
jesteśmy-tym-właśnie-czym-jesteśmy-ponieważ-wcześniej-tak-to-sobie-wyobraziliśmy