Nie jestem ani piękna ani inteligentna. Ale inteligencja byłaby tylko przeszkodą w moim zawodzie.


nie-jestem-ani-piękna-ani-inteligentna-ale-inteligencja-byłaby-tylko-przeszkodą-w-moim-zawodzie
jane fondaniejestemanipięknainteligentnaaleinteligencjabyłabytylkoprzeszkodąmoimzawodzienie jestemjestem aniani pięknapiękna aniani inteligentnaale inteligencjainteligencja byłabybyłaby tylkotylko przeszkodąprzeszkodą ww moimmoim zawodzienie jestem anijestem ani pięknaani piękna anipiękna ani inteligentnaale inteligencja byłabyinteligencja byłaby tylkobyłaby tylko przeszkodątylko przeszkodą wprzeszkodą w moimw moim zawodzienie jestem ani pięknajestem ani piękna aniani piękna ani inteligentnaale inteligencja byłaby tylkointeligencja byłaby tylko przeszkodąbyłaby tylko przeszkodą wtylko przeszkodą w moimprzeszkodą w moim zawodzienie jestem ani piękna anijestem ani piękna ani inteligentnaale inteligencja byłaby tylko przeszkodąinteligencja byłaby tylko przeszkodą wbyłaby tylko przeszkodą w moimtylko przeszkodą w moim zawodzie

Nie przyjechałem promować siebie, tylko zbiór moich sztuk. Nie jestem ani Doda, ani Cichopek. -Janusz Głowacki
nie-przyjechałem-promować-siebie-tylko-zbiór-moich-sztuk-nie-jestem-ani-doda-ani-cichopek
Prawdę swą należy mówić głośno, nie schlebiając ani rzeczom, ani wypadkom, ani stosunkom, ani ideom. -Stefan Żeromski
prawdę-swą-należy-mówić-głośno-nie-schlebiając-ani-rzeczom-ani-wypadkom-ani-stosunkom-ani-ideom
Mężczyzna tak dalece nie znosi jednostajności, że nie przywiąże się mocno ani do pięknej, ani do rozumnej, ani do dobrej, tylko do takiej, która jest co dzień inna. -Aleksander Świętochowski
mężczyzna-tak-dalece-nie-znosi-jednostajnoś-że-nie-przywiąże-ę-mocno-ani-do-pięknej-ani-do-rozumnej-ani-do-dobrej-tylko-do-takiej-która-jest
Przychodzi taka pora, kiedy nie żądasz niczego. Ani ust, ani uśmiechu, ani miękkich ramion, ani oddechu jej obecności. Wystarcza, że ona jest. -Antoine De Saint - Exupery
przychodzi-taka-pora-kiedy-nie-żądasz-niczego-ani-ust-ani-uśmiechu-ani-miękkich-ramion-ani-oddechu-jej-obecnoś-wystarcza-że-ona-jest
Artysta nie jest sługą ani kierownikiem, nie należy ani do narodu, ani do świata, nie służy żadnej idei ani żadnemu społeczeństwu. -Confiteor Przybyszewski
artysta-nie-jest-sługą-ani-kierownikiem-nie-należy-ani-do-narodu-ani-do-świata-nie-służy-żadnej-idei-ani-żadnemu-społeczeństwu
Ani ambicja, ani sztuka, ani podróże, ani bogactwo - uśmiech jest niezbędny do życia. Taki uśmiech, który z sytego serca płynie. -Maria Kuncewicz
ani-ambicja-ani-sztuka-ani-podróże-ani-bogactwo-uśmiech-jest-niezbędny-do-życia-taki-uśmiech-który-z-sytego-serca-płynie