Nie kłam­stwa, lecz praw­da za­bija nadzieję.


nie-kłam­stwa-lecz-praw­da-za­bija-nadzieję
jerzy andrzejewskiniekłam­stwaleczpraw­daza­bijanadziejęnie kłam­stwalecz praw­dapraw­da za­bijaza­bija nadziejęlecz praw­da za­bijapraw­da za­bija nadziejęlecz praw­da za­bija nadzieję

Kłam­stwo za­bija przy­jaźń, praw­da za­bija miłość. -Morgan Charles Langbridge
kłam­stwo-za­bija-przy­jaźń-praw­da-za­bija-miłość
tak jest z nie(!)mówieniem praw­dy: kłamiesz, gdy przep­la­tasz prawdę z kłam­stwem ! ponieważ:
tak-jest z niemówieniem-praw­dy-kłamiesz-gdy-przep­­tasz-prawdę-z kłam­stwem-ponieważ-mówienie-niepełnej-praw­dy-jest-mówieniem
Praw­da do kłam­stwa jest po­dob­na z twarzy. -Alighieri Dante
praw­da-do kłam­stwa-jest po­dob­na-z twarzy
zna­jo­mość trochę praw­dy: wys­tar­czy by skłamać (chy­ba, że w od­po­wied­nią porę zamilkniesz) bo
zna­jo­mość-trochę-praw­dy-wys­tar­czy-by skłamać-chy­ba-że w od­po­wied­ą-porę-zamilkniesz-bo-mówienie-niepełnej-praw­dy-jest
Czys­te­go tchnienia bez prze­bacze­nia nie ma, Bo­les­na praw­da niż cu­kier­ko­we kłam­stwa. by~ Hemp Gru - Dwa Spojrzenia  -Hemp
czys­te­go-tchnienia-bez-prze­bacze­nia-nie -bo­­na-praw­da-ż-cu­kier­ko­we-kłam­stwa-by~-hemp-gru- dwa-spojrzenia