Nie każda żon­ka swój ogon chwali. Zwłaszcza, gdy ogon raz po raz nawali.


nie-każda-żon­ka-swój-ogon-chwali-zwłaszcza-gdy-ogon-raz-po raz-nawali
nicola-57niekażdażon­kaswójogonchwalizwłaszczagdyrazpo raznawalinie każdakażda żon­każon­ka swójswój ogonogon chwaligdy ogonogon razraz po razpo raz nawalinie każda żon­kakażda żon­ka swójżon­ka swój ogonswój ogon chwaligdy ogon razogon raz po razraz po raz nawalinie każda żon­ka swójkażda żon­ka swój ogonżon­ka swój ogon chwaligdy ogon raz po razogon raz po raz nawalinie każda żon­ka swój ogonkażda żon­ka swój ogon chwaligdy ogon raz po raz nawali

Wróbla dławi ogon pawi.Czas sam siebie w ogon gryzie, bo się rozpostrzeć nie może.Trzymać kobietę za słowo, a węgorza za ogon - na jedno wychodzi.Wpuść cielę do kościoła, a toż ino ogon wyniesie.Dręczy mnie smu­tek no­cy let­niej Su­ma wszys­tkich nieuda­nych kroków Chciałabym móc przeżyć to wszys­tko le­piej Nie chce lądo­wać już w rynsztoku Po­woli tracę re­zon, widzę tyl­ko czerń Chwy­tam się słów jak­by miały mnie ocalić Każda ko­lej­na noc jak każdy no­wy dzień Życia pęd za­mie­rza mnie za­bić Ko­lej­ny raz mnie bo­li Widzę to obojętnie Za­dufa­na pa­ni swej wo­li Swój strach cho­wa skrzętnie Ile ra­zy Kłapou­chy gu­bił ogon, tak ja gu­bię sens życia...