Nie każda kobieta korzysta z prawa weta.


nie-każda-kobieta-korzysta-z-prawa-weta
tadeusz gicgierniekażdakobietakorzystaprawawetanie każdakażda kobietakobieta korzystakorzysta zz prawaprawa wetanie każda kobietakażda kobieta korzystakobieta korzysta zkorzysta z prawaz prawa wetanie każda kobieta korzystakażda kobieta korzysta zkobieta korzysta z prawakorzysta z prawa wetanie każda kobieta korzysta zkażda kobieta korzysta z prawakobieta korzysta z prawa weta

Rozumny: Rozumny najczęściej korzysta z prawa milczenia.Każda normalna kobieta pragnie wyjść za mąż i każda kobieta lubi być trochę tyranizowana.Każda kobieta uważa się za niezastąpioną, choć sądzi, że sama mogłaby zastąpić bez trudu każdą inną.Istnieją nie tylko prawa człowieka, ale także prawa osła, niezbywalne prawa osła. Naczelnym prawem każdego osła jest np. prawo do zabitego lwa, którego mógłby do woli okładać kopniakami.Nie każda ko­bieta jest god­na te­go, by na­zywać ją kobietą.Walczymy nie o prawa ludzkie dla ludu, lecz o boskie prawa człowieka.