Nie każda palma pierwszeństwa rodzi kokosy.


nie-każda-palma-pierwszeństwa-rodzi-kokosy
stanisław jerzy lecniekażdapalmapierwszeństwarodzikokosynie każdakażda palmapalma pierwszeństwapierwszeństwa rodzirodzi kokosynie każda palmakażda palma pierwszeństwapalma pierwszeństwa rodzipierwszeństwa rodzi kokosynie każda palma pierwszeństwakażda palma pierwszeństwa rodzipalma pierwszeństwa rodzi kokosynie każda palma pierwszeństwa rodzikażda palma pierwszeństwa rodzi kokosy

Palma pierwszeństwa: Nie każda palma pierwszeństwa rodzi kokosy.Każda kłótnia w rodzi­nie, każda przyk­rość po­wie­dziana dru­giej oso­bie, niesie za sobą naukę.Nie każda bez­czyn­ność rodzi myśliciela.Największy zabobon? Wiara w prawo pierwszeństwa przejazdu.Rodzi­ce ha­rują - dzieci ba­lują . Rodzi­ce narze­kają - dzieciaki ćpają. Rodzi­ce tłumaczą - dzieciaki płaczą . Rodzi­ce modlą się o cud - dzieci ko­nają u ich stup. A mo­rał z tej baj­ki ta­ki, że dziecię jest naj­ważniej­sze na świecie, nie bo­gac­twa chłam.Każdy mężczyzna rodzi się egoistą. Każda kobieta jest złodziejką już z urodzenia.