Nie każde bezprawie można naprawić, lecz każde prawo można zepsuć.


nie-każde-bezprawie-można-naprawić-lecz-każde-prawo-można-zepsuć
anonimniekażdebezprawiemożnanaprawićleczprawozepsućnie każdekażde bezprawiebezprawie możnamożna naprawićlecz każdekażde prawoprawo możnamożna zepsućnie każde bezprawiekażde bezprawie możnabezprawie można naprawićlecz każde prawokażde prawo możnaprawo można zepsućnie każde bezprawie możnakażde bezprawie można naprawićlecz każde prawo możnakażde prawo można zepsućnie każde bezprawie można naprawićlecz każde prawo można zepsuć

Odmienny obraz każde widzi oko i każde ucho inny słyszy śpiew, a każde serce, gdy wejrzeć głęboko, ukaże własną sromotę i grzech. Diabły ukryte pod ludzkim przebraniem na koniec piekieł zasiedlą podziemia, lecz dobroć, przyjaźń i miłość powstanie z dna serca biednego stworzenia.Prze­cież pra­wie każde Do każde­go bólu można się przyz­wyczaić, jeśli jest to ból ciągły...Każde twierdzenie filozofa daje się zbić z taką samą łatwością, z jaką można go dowieść, nie wykluczając powyższego twierdzenia.Nie można ufać kobiecie, która przyznaje się do swojego wieku. Jeżeli mówi coś takiego, gotowa powiedzieć każde głupstwo.Każde doświadczenie może w życiu okazać się pożyteczne, że wszystkich wydarzeń - nawet tych bolesnych - można odnieść jakąś korzyść.