Nie każdemu z życiem do twarzy.


nie-każdemu-z-życiem-do-twarzy
stanisław jerzy lecniekażdemużyciemdotwarzynie każdemukażdemu zz życiemżyciem dodo twarzynie każdemu zkażdemu z życiemz życiem dożyciem do twarzynie każdemu z życiemkażdemu z życiem doz życiem do twarzynie każdemu z życiem dokażdemu z życiem do twarzy

Łzy na twarzy mężczyz­ny są bar­dziej męskie niżeli je­go sper­ma na twarzy kobiety. -Bruno
Łzy-na twarzy-mężczyz­ny-są bar­dziej-męskie-żeli-­go-sper­-na twarzy-kobiety
Jedną z cech miłości jest krańcowa wrażliwość na widok twarzy podobnych do twarzy ukochanego kobiety, i odkrywanie jej w twarzach nieznanych. -Akutagawa Ryunosuke
jedną-z-cech-miłoś-jest-krańcowa-wrażliwość-na-widok-twarzy-podobnych-do-twarzy-ukochanego-kobiety-i-odkrywanie-jej-w-twarzach-nieznanych
Jedną z cech miłości jest krańco­wa wrażli­wość na wi­dok twarzy po­dob­nych do twarzy ukocha­nej ko­biety, i od­kry­wanie jej w twarzach nieznanych. -Ryūnosuke Akutagawa
jedną-z cech-miłoś-jest krańco­wa-wrażli­wość-na wi­dok-twarzy-po­dob­nych-do twarzy-ukocha­nej-ko­biety-i od­kry­wanie-jej
Życie poczęte w łonie matki nie jest jej częścią, lecz nowym życiem ludzkim - innym, choć okresowo połączonym z życiem matki. -Placyd Paweł Ogórek
Życie-poczęte-w-łonie-matki-nie-jest-jej-częśą-lecz-nowym-życiem-ludzkim-innym-choć-okresowo-połączonym-z-życiem-matki
Bóg zajaśniał najwyraźniej człowiekowi na ludzkim obliczu Tego, który się narodził w Betlejem. Od tamtej nocy trzeba się dopatrywać twarzy Boga w każdej twarzy człowieka. -Andrzej Madej
bóg-zajaśniał-najwyraźniej-człowiekowi-na-ludzkim-obliczu-tego-który-ę-narodził-w-betlejem-od-tamtej-nocy-trzeba-ę-dopatrywać-twarzy-boga-w
Człowiek nie żyje wyłącznie swoim życiem oso­bis­tym, ja­ko jed­nos­tka, ale, świado­mie lub nieświado­mie, również życiem swo­jej epo­ki i swo­jego pokolenia. -Tomasz Mann
człowiek-nie żyje-wyłącznie-swoim-życiem-oso­bis­tym-ja­ko-jed­nos­tka-ale-świado­mie-lub-nieświado­mie-również-życiem-swo­jej