Nie każdy dzień przy­nosi łowy. Ale każdy po­winien być dniem polowania.


nie-każdy-dzień-przy­nosi-łowy-ale każdy-po­winien-być-dniem-polowania
ernst jungerniekażdydzieńprzy­nosiłowyale każdypo­winienbyćdniempolowanianie każdykażdy dzieńdzień przy­nosiprzy­nosi łowyale każdy po­winienpo­winien byćbyć dniemdniem polowanianie każdy dzieńkażdy dzień przy­nosidzień przy­nosi łowyale każdy po­winien byćpo­winien być dniembyć dniem polowanianie każdy dzień przy­nosikażdy dzień przy­nosi łowyale każdy po­winien być dniempo­winien być dniem polowanianie każdy dzień przy­nosi łowyale każdy po­winien być dniem polowania

Każdy dzień jest nowym dniem.Wy­pisz to w swoim ser­cu, że każdy dzień jest naj­lep­szym dniem w roku.Spraw, aby każdy dzień miał szansę stać się  najpiękniejszym dniem twojego życiaSpraw, aby każdy dzień miał szanse stać się najpiękniejszym dniem Twojego życia.Postaraj się, aby każdy dzień stał się najpiękniejszym dniem twojego życia.Każdy dzień to od­ro­bina życia: każde prze­budze­nie, to od­ro­bina na­rodzin, każdy po­ranek, to od­ro­bina młodości, każdy sen zaś, to na­mias­tka śmierci.