Nie każdy, kogo złapano w czasie zamieszek, jest buntownikiem.


nie-każdy-kogo-złapano-w-czasie-zamieszek-jest-buntownikiem
ali ibn abi talibniekażdykogozłapanoczasiezamieszekjestbuntownikiemnie każdykogo złapanozłapano ww czasieczasie zamieszekjest buntownikiemkogo złapano wzłapano w czasiew czasie zamieszekkogo złapano w czasiezłapano w czasie zamieszekkogo złapano w czasie zamieszek

Każdy wojownik światła bał się kiedyś podjąć walkę. Każdy wojownik światła zdradził i skłamał w przeszłości. Każdy wojownik światła utracił choć raz wiarę w przyszłość. Każdy wojownik światła cierpiał z powodu spraw, które nie były tego warte. Każdy wojownik światła wątpił w to, że jest wojownikiem światła. Każdy wojownik światła zaniedbywał swoje duchowe zobowiązania. Każdy wojownik światła mówił Diabeł jest buntownikiem Kosmosu, niezależnym w imperium tyrana, sprzeciwem wobec jednolitości, dysonansem w uniwersalnej harmonii, wyjątkiem od reguły, osobliwością, tęsknotą za oryginalnością, która burzy porządek ustanowiony przez Boga; on obala monotonię, jaka by panowała w sferach niebieskich, gdyby każdy atom w nieświadomej prawości i z pobożnym posłuszeństwem niewolniczo trzymał się wyznaczonego sobie kursu.Każdy, kogo poznasz, wie cos, czego Ty nie wiesz, a powinieneś. Ucz się od innych.Bądź dobry - każdy, kogo spotkasz, prowadzi ciężki bój.Szczęścia pragnie cały świat, każdy, kogo znam, lecz dać sobie szczęścia kwiat, nikt nie może sam.Dziur­ka w Czasie W sa­nato­rium je­den rencista Grając z eme­rytką Asią w wis­ta Przez dziurkę w czasie Chciał z Asią na basen Lecz przysnął i dziur­ka przyschła.