Nie każdy, kto miewa sny, ma je gdzie śnić.


nie-każdy-kto-miewa-sny-gdzie-ść
stanisław jerzy lecniekażdyktomiewasnygdzieśnićnie każdykto miewamiewa snyje gdziegdzie śnićkto miewa snyma je gdzieje gdzie śnićma je gdzie śnić

Stałem ze zdumieniem w oku, sny śniąc, jakich nikt z śmiertelnych nie śmiał śnić. -Edgar Allan Poe
stałem-ze-zdumieniem-w-oku-sny-śąc-jakich-nikt-z-śmiertelnych-nie-śmiał-ść
Eunuch sztuki miewa od czasu do czasu
eunuch-sztuki-miewa-od-czasu-do-czasu-sny-o-potencji
Na tym świecie każdy jest bo­gaczem. Tyl­ko że nie każdy wie, gdzie są je­go majętności. -Władysław Grzeszczyk
na tym-świecie-każdy-jest bo­gaczem-tyl­ko że nie każdy-wie-gdzie-są ­go-majętnoś