Nie każdy, kto miewa sny, ma je gdzie śnić.


nie-każdy-kto-miewa-sny-gdzie-ść
stanisław jerzy lecniekażdyktomiewasnygdzieśnićnie każdykto miewamiewa snyje gdziegdzie śnićkto miewa snyma je gdzieje gdzie śnićma je gdzie śnić

Stałem ze zdumieniem w oku, sny śniąc, jakich nikt z śmiertelnych nie śmiał śnić.Eunuch sztuki miewa od czasu do czasu za­bierz mnie do krainy gdzie nig­dy nie pa­da deszcz gdzie nie is­tnieje ból ani smutek gdzie bar­wy miłości ma­lują twarze gdzie wiją się kas­ka­dy wod­ne a każdy ko­lej­ny krok na­pełnia nas wol­nością gdzie nasze ser­ca jak połówki diamentów rozbłysną dro­bin­ka­mi światła niezniszczalne za­bierz mnie na spacer do Ra­ju ...ღ 1.05.2016 Malusia_035  Na tym świecie każdy jest bo­gaczem. Tyl­ko że nie każdy wie, gdzie są je­go majętności.Naj­piękniej­szą rzeczą pod słońcem i księżycem jest ludzka dusza. Zdu­miewają mnie małe cu­da dob­ro­ci, ja­kie wyświad­czają so­bie ludzie. Zdu­miewa mnie rozwój świado­mości, upar­te trwa­nie ro­zumu w ob­liczu przesądów i roz­paczy. Zdu­miewa mnie ludzka wytrwałość.To ja po­win­nam być tam gdzie Ty. To ja po­win­nam całować us­ta Jego. To ja po­win­nam o Nim śnić, a ty zab­rałaś mi Go całego. Myśłałam, że to przez­nacze­nie, że już nie prze­minie, a Ty Weszłaś w me życie i uk­radłaś każdą cudną chwilę.