Nie kocha szczerze żadnej, kto więcej jak jedną kobietę kocha.


nie-kocha-szczerze-żadnej-kto-więcej-jak-jedną-kobietę-kocha
platonniekochaszczerzeżadnejktowięcejjakjednąkobietękochanie kochakocha szczerzeszczerze żadnejkto więcejwięcej jakjak jednąjedną kobietękobietę kochanie kocha szczerzekocha szczerze żadnejkto więcej jakwięcej jak jednąjak jedną kobietęjedną kobietę kochanie kocha szczerze żadnejkto więcej jak jednąwięcej jak jedną kobietęjak jedną kobietę kochakto więcej jak jedną kobietęwięcej jak jedną kobietę kocha

Nie może kochać ludzi, kto kocha pieniądze, rozkosz i władzę. Ten kocha ludzi prawdziwie, kto kocha cnotę.Kto stokroć kocha, stokroć cierpi, kto ma jedną miłość - jeden ma ból; kto nie kocha - nie cierpi.Mało kocha ten, kto potrafi wyrazić słowami, jak bardzo kocha.Mało kocha ten, kto pot­ra­fi wy­razić słowa­mi jak bar­dzo kocha.Mało kocha ten, kto może jeszcze wy­razić słowa­mi jak bar­dzo kocha.Kto kocha, jest cierpliwy i łaskawy, kto kocha, nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą. Kto kocha, okazuje szacunek, nie szuka własnej korzyści, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego.