Nie kochaj mocno, bo przyjdzie nienawiść, nie nienawidź mocno, bo przyjdzie miłość.


nie-kochaj-mocno-bo-przyjdzie-nienawiść-nie-nienawidź-mocno-bo-przyjdzie-miłość
molierniekochajmocnoboprzyjdzienienawiśćnienienawidźmiłośćnie kochajkochaj mocnobo przyjdzieprzyjdzie nienawiśćnie nienawidźnienawidź mocnobo przyjdzieprzyjdzie miłośćnie kochaj mocnobo przyjdzie nienawiśćnie nienawidź mocnobo przyjdzie miłość

Nie myśl o szczęściu. Nie przyjdzie - nie zrobi zawodu, przyjdzie - zrobi niespodziankę. -Bolesław Prus
nie-myśl-o-szczęściu-nie-przyjdzie-nie-zrobi-zawodu-przyjdzie-zrobi-niespodziankę
Nie myśl o szczęściu. Nie przyjdzie - nie zrobi zawodu; przyjdzie - zrobi niespodziankę. -Bolesław Prus
nie-myśl-o-szczęściu-nie-przyjdzie-nie-zrobi-zawodu-przyjdzie-zrobi-niespodziankę
Nie proś się o Miłość. Zo­baczysz, sa­ma przyjdzie. -Bruno
nie-proś ę-o miłość-zo­baczysz-­-przyjdzie
Świat to cyrk, gdzie miłość i szczęście chodzą wysoko po mocno napiętej linie i w każdej chwili grozi im śmierć. -Zofia Kucówna
Świat-to-cyrk-gdzie-miłość-i-szczęście-chodzą-wysoko-po-mocno-napiętej-linie-i-w-każdej-chwili-grozi-im-śmierć
Aby znaleźć miłość nie pukaj do każdych drzwi. Gdy przyjdzie Twoja godzina sama wejdzie do twojego domu, życia, serca. -Wergiliusz Wergiliusz
aby-znaleźć-miłość-nie-pukaj-do-każdych-drzwi-gdy-przyjdzie-twoja-godzina-sama-wejdzie-do-twojego-domu-życia-serca
Aby znaleźć miłość, nie pukaj do każdych drzwi. Gdy przyjdzie Twoja godzina sama wejdzie do twojego domu, życia, serca. -Anonim
aby-znaleźć-miłość-nie-pukaj-do-każdych-drzwi-gdy-przyjdzie-twoja-godzina-sama-wejdzie-do-twojego-domu-życia-serca