Nie kocham go, ani za szcze­ry uśmiech, ani za poczu­cie humoru, ani za głos, który da­je ta­kie ukojenie, ani za to urocze za­gubienie w oczach, kiedy nie wie jak po­winien się zachować. Nie, na­wet nie po­myślałabym o tym, żeby po­kochać ko­goś z kim nig­dy nie mogłabym być.


nie-kocham-go-ani-za szcze­ry-uśmiech-ani-za poczu­cie-humoru-ani-za głos-który-da­-­kie-ukojenie-ani-za to urocze-za­gubienie-w oczach
mariita95niekochamgoaniza szcze­ryuśmiechza poczu­ciehumoruza głosktóryda­jeta­kieukojenieza to uroczeza­gubieniew oczachkiedynie wiejak po­winien sięzachowaćniena­wetnie po­myślałabymo tymżebypo­kochaćko­gośz kimnig­dynie mogłabymbyćnie kochamkocham goani za szcze­ryza szcze­ry uśmiechani za poczu­cieza poczu­cie humoruani za głosktóry da­jeda­je ta­kieta­kie ukojenieani za to uroczeza to urocze za­gubienieza­gubienie w oczachkiedy nie wienie wie jak po­winien sięjak po­winien się zachowaćna­wet nie po­myślałabymnie po­myślałabym o tymżeby po­kochaćpo­kochać ko­gośko­goś z kimz kim nig­dynig­dy nie mogłabymnie mogłabym byćnie kocham goani za szcze­ry uśmiechani za poczu­cie humoruktóry da­je ta­kieda­je ta­kie ukojenieani za to urocze za­gubienieza to urocze za­gubienie w oczachkiedy nie wie jak po­winien sięnie wie jak po­winien się zachowaćna­wet nie po­myślałabym o tymżeby po­kochać ko­gośpo­kochać ko­goś z kimko­goś z kim nig­dyz kim nig­dy nie mogłabymnig­dy nie mogłabym być

Ani ambicja, ani sztuka, ani podróże, ani bogactwo - uśmiech jest niezbędny do życia. Taki uśmiech, który z sytego serca płynie. -Maria Kuncewicz
ani-ambicja-ani-sztuka-ani-podróże-ani-bogactwo-uśmiech-jest-niezbędny-do-życia-taki-uśmiech-który-z-sytego-serca-płynie
Przychodzi taka pora, kiedy nie żądasz niczego. Ani ust, ani uśmiechu, ani miękkich ramion, ani oddechu jej obecności. Wystarcza, że ona jest. -Antoine De Saint - Exupery
przychodzi-taka-pora-kiedy-nie-żądasz-niczego-ani-ust-ani-uśmiechu-ani-miękkich-ramion-ani-oddechu-jej-obecnoś-wystarcza-że-ona-jest
to-nie-to-co-masz-ani-to-kim-jesteś-ani-to-gdzie-jesteś-ani-co-robisz-czyni-cię-szczęśliwym-bądź-nieszczęśliwym-chodzi-o-to-o-czym-myślisz
Prawdę swą należy mówić głośno, nie schlebiając ani rzeczom, ani wypadkom, ani stosunkom, ani ideom. -Stefan Żeromski
prawdę-swą-należy-mówić-głośno-nie-schlebiając-ani-rzeczom-ani-wypadkom-ani-stosunkom-ani-ideom
Artysta nie jest sługą ani kierownikiem, nie należy ani do narodu, ani do świata, nie służy żadnej idei ani żadnemu społeczeństwu. -Confiteor Przybyszewski
artysta-nie-jest-sługą-ani-kierownikiem-nie-należy-ani-do-narodu-ani-do-świata-nie-służy-żadnej-idei-ani-żadnemu-społeczeństwu